Wykaz obowiązujących norm

 

PKN-CEN/TR 14788:2012 - Wentylacja budynków -- Projektowanie i wymiarowanie systemów wentylacji mieszkań

PN-B-03434:1999 - Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania

PN-EN 12097:2007 - Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów

PN-EN 12220:2001 - Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej

PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynków -- Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych -- Wymagania wytrzymałościowe

PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym

PN-EN 12238:2002 - Wentylacja budynków -- Elementy końcowe -- Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza

PN-EN 12239:2002 - Wentylacja budynków -- Elementy końcowe -- Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza

PN-EN 12255-9:2005 - Oczyszczalnie ścieków -- Część 9: Kontrola zapachu i wentylacja

PN-EN 12589:2002 - Wentylacja w budynkach -- Nawiewniki i wywiewniki -- Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2013-04 - Wentylacja budynków -- Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 12792:2006 - Wentylacja budynków -- Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

PN-EN 13030:2002 - Wentylacja w budynkach -- Elementy końcowe -- Badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu

PN-EN 13053+A1:2011 - Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji

PN-EN 13141-10:2008 - Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 10: Higrometryczne wywiewniki powietrza

PN-EN 13141-11:2015-07 - Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 11: Urządzenia do wentylacji nawiewnej

PN-EN 13141-1:2006 - Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza, montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych

PN-EN 13141-2:2010 - Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 2: Wywiewniki i nawiewniki

PN-EN 13141-3:2006 - Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 3: Okapy kuchenne do stosowania w mieszkaniach

PN-EN 13141-4:2011 - Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 4: Wentylatory stosowane w systemach wentylacji mieszkań

PN-EN 13141-5:2006 - Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 5: Nasady kominowe i wyrzutnie dachowe

PN-EN 13141-6:2015-01 - Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 6: Zestawy do wentylacji wywiewnej przeznaczone do stosowania w pojedynczych mieszkaniach

PN-EN 13141-7:2010 - Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji budynków mieszkalnych -- Część 7: Badanie właściwości urządzeń wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej (z odzyskiwaniem ciepła) do wentylacji mechanicznej budynków jednorodzinnych

PN-EN 13141-8:2014-09 - Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 8: Badanie właściwości bezkanałowych urządzeń mechanicznych nawiewu i wywiewu (uwzględniono odzysk ciepła) do instalacji wentylacji mechanicznej dla pojedynczych pomieszczeń

PN-EN 13141-9:2010 - Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 9: Urządzenie do przepływu powietrza montowane w przegrodzie zewnętrznej, regulowane poziomem wilgotności powietrza

PN-EN 13142:2013-08 - Wentylacja budynków -- Elementy/wyroby wentylacji mieszkaniowej -- Wymagania i dodatkowe charakterystyki działania

PN-EN 13180:2004 - Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczące przewodów giętkich

PN-EN 13181:2002 - Wentylacja budynków -- Elementy końcowe -- Badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego piasku

PN-EN 13182:2004 - Wentylacja budynków -- Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

PN-EN 13264:2002 - Wentylacja budynków -- Nawiewniki i wywiewniki podłogowe -- Badania do klasyfikacji konstrukcyjnej

PN-EN 13403:2005 - Wentylacja budynków -- Przewody niemetalowe -- Sieć przewodów wykonanych z płyt izolacyjnych

PN-EN 13779:2008 - Wentylacja budynków niemieszkalnych -- Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 14134:2008 - Wentylacja budynków -- Badania właściwości i kontrola wykonania instalacji wentylacji mieszkań

PN-EN 14239:2004 - Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Pomiar pola powierzchni sieci przewodów

PN-EN 14240:2004 - Wentylacja budynków -- Sufity chłodzące -- Badanie i wzorcowanie

PN-EN 14277:2006 - Wentylacja budynków -- Nawiewniki i wywiewniki -- Metoda pomiaru strumienia powietrza za pomocą wzorcowanych czujników w skrzynkach przyłącznych/ciśnieniowych

PN-EN 14518:2005 - Wentylacja budynków -- Belki chłodzące -- Badanie i wzorcowanie pasywnych belek chłodzących

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym -- Wymiary

PN-EN 1506:2007 - Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym -- Wymiary

PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynków -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym -- Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności

PN-EN 15116:2008 - Wentylacja budynków -- Belki chłodzące -- Badanie i wzorcowanie aktywnych belek chłodzących

PN-EN 15239:2010 - Wentylacja budynków -- Charakterystyka energetyczna budynków -- Wytyczne dotyczące inspekcji systemów wentylacji

PN-EN 15240:2009 - Wentylacja budynków -- Charakterystyka energetyczna budynków -- Wytyczne inspekcji systemów klimatyzacji

PN-EN 15241:2011 - Wentylacja budynków -- Metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza

PN-EN 15242:2009 - Wentylacja budynków -- Metody obliczeniowe do wyznaczania strumieni objętości powietrza w budynkach z uwzględnieniem infiltracji

PN-EN 15243:2011 - Wentylacja budynków -- Obliczanie temperatury wewnętrznej, obciążenia i energii w budynkach wyposażonych w systemy klimatyzacji

PN-EN 15423:2008 - Wentylacja budynków -- Zabezpieczenia przeciwpożarowe systemów rozprowadzenia powietrza w budynkach

PN-EN 15650:2010 - Wentylacja budynków -- Przeciwpożarowe klapy odcinające montowane w przewodach

PN-EN 15665:2012 - Wentylacja budynków -- Wyznaczanie kryteriów działania systemów wentylacji mieszkań

PN-EN 15726:2011 - Wentylacja budynków -- Rozdział powietrza -- Pomiary w strefie przebywania ludzi klimatyzowanych/wentylowanych pomieszczeń, mające na celu ocenę warunków cieplnych i akustycznych

PN-EN 15727:2010 - Wentylacja budynków -- Wyposażenie techniczne sieci przewodów, klasyfikacja szczelności i badania

PN-EN 15780:2011 - Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Czystość systemów wentylacji

PN-EN 16211:2015-08 - Wentylacja budynków -- Pomiar przepływu powietrza w warunkach polowych -- Metody

PN-EN 16445:2013-06 - Wentylacja budynków -- Rozdział powietrza -- Aerodynamiczne badania i ocena stosowane przy przepływie mieszającym: procedura dla nieizotermicznego chłodnego strumienia

PN-EN 1751:2014-03 - Wentylacja budynków -- Urządzenia wentylacyjne końcowe -- Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających

PN-EN 1886:2008 - Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Właściwości mechaniczne

PN-EN ISO 15138:2011 - Przemysł naftowy i gazowniczy -- Morskie instalacje eksploatacyjne -- Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

Źródło zasoby PKN na dzień 04.04.2016

Partnerzy
Newsletter