Oferta

Produkcja:
 • kanały i kształtki wentylacyjne
 • tłumiki akustyczne
 • czerpnie i wyrzutnie ścienne i dachowe
 • przepustnice
 • króćce elastyczne
 • okapy wentylacyjne
 • kasety filtracyjne G2 - H13
 • elementy instalacji transportu i odpylania
 • podstawy i cokoły dachowe
 • podstawy dachowe tłumiące
 • ekrany i zabudowy akustyczne
 • płaszcze do izolacji zewnętrznych
 • konstrukcje wsporcze i nośne do urządzeń

Hurtownia:

 • Akcesoriów wentylacyjnych,
 • Akcesoriów klimatyzacyjnych,
 • Materiałów do produkcji wentylacji,
 • Materiałów montażowych,
 • Materiałów serwisowych,
 • Akcesoriów uszczelniających,
 • Kanałów i kształtek wentylacyjnych okrągłych
 • Anemostatów,
 • Nawiewników,
 • Kratek wentylacyjnych
 • Zaworów wentylacyjnych
 • Klap przeciwpożarowych
 • Zaworów wentylacyjnych przeciwpożarowych
 • Uszczelnień przejść dachowych do przewodów okrągłych EPDM
 • Taśm samoprzylepnych izolacyjnych, naprawczych i uszczelniających
 • Izolacji technicznych z wełny mineralnej
 • Izolacji kauczukowych zimnochronnych
 • Przewodów elastycznych izolowanych i nieizolowanych
 • Klimatyzatorów typu SPLIT
 • Czynników chłodniczych.

Dystrybucja:

 • Agregatów wody lodowej i agregatów freonowych powyżej od 5 do 500kW
 • Klimakonwektorów dla systemów freonowych oraz wody lodowej
 • Central wentylacyjnych, wentylacyno-klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła
 • Wentylatorów kanałowych, ściennych, dachowych przemysłowych
 • Wentylatorów łazienkowych, do biur i kuchni
 • Wentylatorów chemoodpornych, przeciwwybuchowych i oddymiających
 • Wentylatorów kominkowych i mini central z odzyskiem ciepła
 • Nagrzewnic wodnych i elektrycznych
 • Chłodnic wodnych i freonowych
 • Kratek wentylacyjnych stalowych i aluminiowych ściennych i podłogowych
 • Anemostatów sufitowych nawiewnych i wywiewnych
 • Nawiewników wirowych i dysz dalekiego zasięgu
 • Zaworów powietrznych nawiewnych i wywiewnych
 • Nawiewników wyporowych
 • Urządzeń wentylacyjnych do instalacji odpylania
 • Urządzeń wentylacyjnych do instalacji odciągów miejscowych
 • Kanałów i kształtek systemów transportowych i odpylających
 • Urządzeń wentylacyjnych transportowych
 • Urządzeń klimatyzacyjnych typu SPLIT
 • Systemów wielojednostkowych typu MULTI
 • Systemów klimatyzacyjnych VRV
 • Klap przeciwpożarowych prostokatnych i okrągłych
 • Zaworów nawiewnych i wywiewnych przeciwpożarowych
 • Systemów zabudowy przeciwpożarowej
 • Kratek i rewizji przeciwpożarowych
 • Mat filtracyjnych
 • Kaset filtracyjnych klasy od G3 do H13
 • Filtrów labiryntowych
 • Szaf sterowniczych układów wentylacyjnych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych
 • Elementów automatyki oraz pomiarowych
 • Siłowników i systemów monitorowania instalacji obiektów

Usługi:

 • Projektowanie instalacji
 • Montaż instalacji
 • Pomiary i regulacje
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PROJEKTANTÓW, FIRMY MONTAŻOWE I SERWISUJĄCE SYSTEMY HVAC.
 

Partnerzy
Newsletter