W instalacjach mających za zadanie transport powietrza do pomieszczeń użytkowych wewnątrz obiektów niezbędnym elementem wyposażenia instalacji są filtry lub zestawy filtracyjne. Filtry dzielimy na wstępne, o podwyższonej klasie filtracji, dokładne oraz filtry absolutne.

Stosowanie filtrów i mat filtracyjnych ma bezpośrednio na celu oczyszczenie powietrza przepływającego przez sekcję filtracji. Samo oczyszczanie powietrza ma też pośrednią funkcję mającą również na celu dużo większe korzyści dla użytkownika niz tylko same oczyszczanie. Filtry zabezpieczają również instalację i urządzenia przed zabrudzeniem. Jak wiadomo wiekszość urządzeń wentylacyjncyh pracuje w bezpośrednim strumieniu powietrza transportowanego (wentylatory, turbiny, sprężarki) a żywotność podsepołów uzależniona jest częściowo od środowiska w jakim pracują. Dlatego systematyczna wymiana filtrów oraz przestrzeganie wytycznych serwisowych dotyczące terminów ich wymiany znacząco przekłada się na żywotnośc urządzeń oraz bezawaryjnośc pracy układu wentylacyjnego lub wentylacyjno-klimatyzacyjnego.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo pełną gamę filtrów klas od G3 do H13, filtrów z węglem aktywnym oraz nietypowych łapaczy rosy lub tłuszczu.

Partnerzy
Newsletter