Izolacje kauczukowe

Izolacje kauczukowe
Armaflex ACE Plus -elastyczna izolacja zabezpieczająca przed kondensacją oraz stratami energii w instalacjach chłodniczych,
klimatyzacyjnych, grzewczych i sanitarnych.

Armaflex ACE Plus to najlepiej rozpoznawalny na rynku polskim materiał izolacyjny do zastosowań w chłodnictwie i kliamatyzacji. Przez lata obecności na rynku Armaflex ACE zdobył sobie uznanie zarówno wśród inwestorów jaki i wykonawców, którzy docenili oferowaną jakość, stałość parametrów oraz trwałość Armaflexu. Armaflex ACE Plus to posiadająca jeszcze lepsze parametry techniczne izolacja, która wyznacza nowe standardy, oferując sprawdzoną i potwierdzoną przez niezależne instytuty euroklasę ogniową i odpowiadające wymogom polskiego prawa właściwości izolacyjne.

Armaflex ACE Plus to elastyczna izolacja na bazie kauczuku syntetycznego, zabezpieczająca przed kondensacją pary wodnej na instalacjach klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych.
Armaflex ACE Plus znakowany jest znakiem CE, co oznacza, że spełnia wymogi Zharmonizowanej

Europejskiej Normy Wyrobu Budowlanego PN-EN 14304:2009 i podlega ciągłej kontroli jakościowej

deklarowanych parametrów oraz właściwości ogniowych, które potwierdzone są w wymaganym przez prawo Certyfikacie Stałości Właściwości Użytkowych Wyrobu.

Partnerzy
Newsletter