PET-G

PET-G

Podstawa konstrukcji przewodu jest spirala z pomiedziowanego drutu stalowego nierdzewnego połączona na stałe z poliuretanem.

Zastosowanie:

do odpylania, transportu grawitacyjnego i pneumatycznego sypkich, suchych artykułów spożywczych (ziarna zbóż, cukier, mąka), w przemysle spozywczym,tytoniowym, w elewatorach. Węży PET-G nie można stosować do transportu tłuszczów.

Spełniane normy:

  • Dyrektywa UE 2002/72/EC
  • Rozporządzenie PE 1935/2005 w zakresie cech organoleptycznych i migracji globalnej dla płynów modelowych A,B, C
Symbol PET-...
Typ G1 G2 G3 G4 G5 G6
Materiał ścianki poliuretan poliestrowy do kontaktu z żywnością
Grubość ścianki [mm] 0,7 0,9 1,4 1,4 2,1 2,4
Średnice [mm] 20 - 500 25 - 500 100 - 500
Podstawa konstrukcji węża drut stalowy sprężynowy nierdzewny
Średnica drutu 1,2 ÷ 3,5 mm w zależności od średnicy węża
Długości handlowe G1-G6 standardowo do 20 mb, dla niektórych średnic po wcześniejszym uzgodnieniu do 30 mb
Kolor transparentny, przeźroczysty
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych poprzez uziemienie spirali
Rezystancja powierzchniowa 1010 ÷ 1012 Ohm, w zależności od wilgotności
Klasa palności V – II zgodnie z UL 94
Współczynnik ścieralności 30 mm3
Odporność termiczna - 40 ÷ +75 oC
Właściwości bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra elastyczność, spełnia wymagania Dyrektywy UE 2002/72/EC, Rozporządzenia PE 1935/2004 w zakresie cech organoleptycznych i migracji globalnej dla płynów modelowych
A, B, C; nie może być stosowany do transportu tłuszczy
Zastosowanie do odpylania, transportu grawitacyjnego i pneumatycznego sypkich, suchych artykułów spożywczych (ziarna zbóż, cukier, mąka), w przemyśle spożywczym, tytoniowym, w elewatorach
Certyfikaty Atest PZH do kontaktu z żywnością
Przewód
PET-G1
Przewód
PET-G2
Przewód
PET-G3
Przewód
PET-G4
Przewód
PET-G5
Przewód
PET-G6
  OZNACZENIE LITEROWE
1. Węże odporne na ścieranie
  PET-A.. PET-B.. PET-C.. PET-D.. PET-E.. PET-F.. PET-H.. PET-I.. PET-J.. PET-K..
PET-M..  
2. Węże antystatyczne i przewodzące
  PET-C.. PET-E.. PET-H3 PET-H5 PET-I3 PET-I5 PET-K.. PET-M3 PET-M5 PET-O3
PET-S3 PET-U3 PET-U6 PET-W3 PET-X3  
3. Węże uniepalnione
  PET-F.. PET-H6 PET-I6 PET-M6  
4. Węże odporne na związki chemiczne
  PET-N.. PET-O1 PET-O2 PET-P.. PET-Q.. PET-R.. PET-S4 PET-S5 PET-T2 PET-T4
PET-U1 PET-U2 PET-U3 PET-U4 PET-U5 PET-V4 PET-V5 PET-V6 PET-V7  
5. Węże do odprowadzania mediów gazowych
  PET-H.. PET-O1 PET-O2 PET-S1 PET-S2 PET-S4 PET-S5 PET-S6 PET-T2 PET-T4
PET-T5 PET-U1 PET-U2 PET-U3 PET-U5 PET-V2 PET-V4 PET-V5 PET-V6 PET-V7
6. Węże o podwyższonej odporności termicznej
  PET-D.. PET-H4 PET-I4 PET-M4 PET-S1 PET-T4 PET-T5 PET-U1 PET-U2 PET-U3
PET-V1 PET-V4 PET-Y..              
Partnerzy
Newsletter