PET-I

PET-I

Podstawą konstrukcji przewodu jest spirala z poliuretanowej zyłki luźno umieszczona pomiędzy pasemkami z poluretanu.

Zastosowanie:

Do przesyłania pyłów, wiórów i trocin w ruchomych, przenośnych instalacjach odciągowych i odpylających  w przemyśle drzewnym i meblarskim, do odciągów mgieł olejowych i oparów związków chemicznych, narażonych  na deformację mechaniczną, w środowiskach zagrożonych wybuchem.

Symbol  PET-I1 PET-I2 PET-I3 PET-I4 PET-I5 PET-I6
Materiał ścianki odpowiedni typ poliuretanu
Grubość ścianki 0,7 mm
Podstawa konstrukcji węża żyłka poliuretanowa
Średnica żyłki 8 ÷ 10 mm w zależności od średnicy węża
Długości handlowe standardowo do 10 mb, dla niektórych średnic po wcześniejszym uzgodnieniu do 15 mb
Kolor przeźroczysty przeźroczysty transparentny, mleczny przeźroczysty czarny mleczny
Rezystancja powierzchniowa     108 Ohm   104 Ohm  
Współczynnik ścieralności 30 mm3 30 mm3 35 mm3 30 mm3 43 mm3 50 mm3
Odporność chemiczna patrz tabela odporności chemicznej
Odporność termiczna - 40÷+75oC -40÷+80oC -30÷+85Co -40÷+104oC -30÷+85Co -30÷+80oC
-30÷+120oC
Klasa palności V-II   V-II  V-0
Właściwości bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra odporność chemiczna, dobra elastyczność, dobra odporność na hydrolizę
Zastosowanie do przesyłania pyłów, wiórów i trocin w ruchomych, przenośnych instalacjach odciągowych i odpylających
w przemyśle drzewnym i meblarskim, do odciągów mgieł olejowych i oparów związków chemicznych, narażonych
na deformację mechaniczną, w środowiskach zagrożonych wybuchem
  OZNACZENIE LITEROWE
1. Węże odporne na ścieranie
  PET-A.. PET-B.. PET-C.. PET-D.. PET-E.. PET-F.. PET-H.. PET-I.. PET-J.. PET-K..
PET-M..  
2. Węże antystatyczne i przewodzące
  PET-C.. PET-E.. PET-H3 PET-H5 PET-I3 PET-I5 PET-K.. PET-M3 PET-M5 PET-O3
PET-S3 PET-U3 PET-U6 PET-W3 PET-X3  
3. Węże uniepalnione
  PET-F.. PET-H6 PET-I6 PET-M6  
4. Węże odporne na związki chemiczne
  PET-N.. PET-O1 PET-O2 PET-P.. PET-Q.. PET-R.. PET-S4 PET-S5 PET-T2 PET-T4
PET-U1 PET-U2 PET-U3 PET-U4 PET-U5 PET-V4 PET-V5 PET-V6 PET-V7  
5. Węże do odprowadzania mediów gazowych
  PET-H.. PET-O1 PET-O2 PET-S1 PET-S2 PET-S4 PET-S5 PET-S6 PET-T2 PET-T4
PET-T5 PET-U1 PET-U2 PET-U3 PET-U5 PET-V2 PET-V4 PET-V5 PET-V6 PET-V7
6. Węże o podwyższonej odporności termicznej
  PET-D.. PET-H4 PET-I4 PET-M4 PET-S1 PET-T4 PET-T5 PET-U1 PET-U2 PET-U3
PET-V1 PET-V4 PET-Y..              
Partnerzy
Newsletter