Co oznacza skrót COP?

Skrót COP (współczynnik wydajności) określa efektywność klimatyzatora w procesie ogrzewania. Wskazuje on stosunek ogrzewania, jakie zapewnia dana jednostka do ilości energii elektrycznej, jaką należy zużyć do jego wygenerowania. Tak więc, jeśli klimatyzator generuje 5 kW energii ciepła z 1 kW wkładu energii elektrycznej, mówimy, że jego COP wynosi 5,0. Im wyższa jest wartość COP, tym bardziej efektywny energetycznie jest dany sprzęt.