Przekształcenie spółki

2016-02-25

Z uwagi na dynamiczny rozwój oraz zmiany w składzie osobowym spółki podjęto decyzję o przekształceniu spółki cywilnej PPHU HAKOM s.c. I.Sas, M.Zaremba w spółkę kapitałową HAKOM Sp. z o.o. Sp. k.

Obecna nazwa wynika z uproszczonego przekształcenia, które jest kontynuacją działalności spółki cywilnej. Zmiana nazwy nie powoduje konieczności sporządzania aneksów. Wszelkie umowy, zobowiązania, należności nie wymagają zmian i przechodzą automatycznie na spółkę przekształconą.

Aktualne dane od dnia 25.02.2016r. :

HAKOM Sp. z o.o. Sp. k.
02-677 Warszawa, ul. Wynalazek 3
NIP: 5212800038

Partnerzy
Newsletter