F- Gazy

2016-03-01

Przypominamy o obowiązku prowadzenia dokumentacji przez operatorów (osoby fizyczne lub prawne sprawujące faktyczną kontrolę nad technicznym działaniem poniżej wymienionych urządzeń i systemów lub przedsiębiorstwa obsługujące te urządzenia lub systemy zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, Dz. U. z 2015 r., poz. 881) dla:

  • urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych;
  • systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych;
  • urządzeń będących rozdzielnicami wysokiego napięcia zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane w ilości co najmniej 3 kg;
  • urządzeń zawierających rozpuszczalniki na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych w ilości co najmniej 3 kg.

Dokumentacja ta powinna być prowadzona w formie Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej.

Obowiązek ten wynika z art. 14 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Karty sporządza się w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, dostępnym na stronie Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego.

Operatorzy mogą dokonać rejestracji po zapoznaniu się z „Instrukcją Użytkownika Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO)”

Partnerzy
Newsletter