Izolacje Rockwool

Izolacje Rockwool

Rockwool od ponad 25 lat funkcjonuje na polskim rynku. Stał się inwestorem, w produkcji i sprzedaży materiałów izolacyjnych ze skalnej wełny mineralnej jako izolacji termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym, obiektach przemysłowych i handlowych oraz instalacjach technicznych.

Laboratorium Rockwool wykonuje badania i pomiary służące do oceny jakościowej wyrobów z wełny skalnej, bierze udział w badaniach nad rozwojem produktów, poddaje ocenie jakościowej surowce do produkcji skalnej wełny mineralnej, a także bada wpływ produkcji na środowisko.

Zróżnicowanie parametrów i cech użytkowych produktów Rockwool pozwala na zastosowanie materiału odpowiednio przystosowanego do konkretnej konstrukcji lub instalacji.

System CONLIT PLUS - płyty ogniochronne

Płyty CONLIT PLUS ALU są elementem systemu CONLIT PLUS, który stosuje się do wykonywania wewnątrz budynków zabezpieczeń ogniochronnych, izolacji termicznych
Poznaj szczegóły

System CONLIT PLUS - klej

Systemowy klej CONLIT GLUE ssłuży zarówno do uszczelniania, jak i łączenia płyt izolacyjnych wchodzących w skład systemów ogniochronnych CONLIT PLUS.
Poznaj szczegóły