Informacje ogólne

Przepustnice z napędem ręcznym, przepustnice z napędem elektrycznym lub przepustnice z napędem pneumatycznym bez względu na swoja konstrukcję oraz materiał z jakiego zostały wykonane, mają za zadanie regulację ilościowego przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych.

W przypadku przepustnic wielopłaszczynowych lub jednopłaszczyznowych zamykających istnieje możliwość zarówno regulacji wydajności jak i całkowitego zamknięcia przepływu. Przepustnice regulacyjne posiadają przegrodę równą maksymalnie 75% powierzchni pola przekroju poprzecznego i za ich pomocą możliwa jest jedynie regulacja strumienia od 25% do 100% wydajności.

Do przepustnic zaliczane są również regulatory stałego wydatku (CAV) oraz regulatory zmiennego wydatku (VAV) powietrza.

Partnerzy
Newsletter