Tłumiki akustyczne prostokątne kulisowe lub labiryntowe, tłumiki okrągłe przepływowe i tłumiki okrągłe opływowe stosowane są w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu obniżenia poziomu drgań akustycznych pochodzących od pracujących mechanicznych urządzeń nawiewnych i wyciągowych a także do wytłumienia hałasu mogącego powstawać w wyniku przepływu przez elementy wyposażenia instalacji.

Partnerzy
Newsletter