Jak możemy rozpocząć współpracę?

Jeśli chcecie Państwo zostać naszym partnerem handlowym wystarczy, że wyślecie do nas pomocą biuro|hakom.pl?subject=Zapytanie%20o%20wsp%C3%B3%C5%82prac%C4%99| |poczty elektronicznej| lub formularza kontaktowego aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do KRS poświadczony podpisem i pieczęcią osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu firmy.

Po wstępnej weryfikacji oraz potwierdzeniu działalności w branży HVAC, skontaktuje się z Państwem opiekun techniczno-handlowy i przedstawi pełny zakres potrzebnych Państwu informacji wraz ze wzorem umowy/porozumienia.


Formularz kontaktowy

Prosimy uzupełnić wymagane dane oraz dodać dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w branży HVAC (wpis do CEIDG lub wpis do KRS).

* - Pola wymagane