Rabaty

Przydzielane opusty są inne dla każdej z grup produktowych. Ich wysokości ustalane są w zależności od polityki rynkowej danego producenta. Gwarantujemy, że zrobimy wszytko aby były one korzystniejsze niż gdziekolwiek indziej.

Ceny katalogowe

Rabaty przyznawane naszym partnerom handlowym zawsze podawane są w odniesieniu do aktualnych cenników katalogowych HAKOM oraz cenników danego producenta lub importera.

Wszelkich informacji na temat wysokości rabatów na poszczególne grupy produktowe, cen promocyjnychwyprzedaży uzyskają Państwo u swojego opiekuna techniczno-handlowego.

Promocje i wyprzedaże

Wyjątkiem nie podlegającym rabatom są urządzenia i materiały oferowane bezpośrednio naszym partnerom handlowym w formie promocji lub wyprzedaży. Ceny tych produktów są prezentowane w formie ostatecznych cen sprzedaży.