Fujitsu

Systemy Fujitsu AIRSTAGE VRF to najbardziej zaawansowane i rozbudowane pompy ciepła oraz systemy z odzyskiem ciepła typu powietrze-powietrze, wykorzystujące zmienny przepływ  i bezpośrednie odparowanie czynnika

chłodniczego.

Systemy VRF AIRSTAGE mogą być projektowane dla zapewnienia efektywnej klimatyzacji w budynkach jedno- i wielorodzinnych oraz dużych obiektach komercyjnych.

Duży wybór systemów VRF pozwala spełniać wszystkie wymagania Klientów, zapewniając szeroki zakres wydajności przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeby oszczędności miejsca instalacji czy wysokiej sprawności układu.

Materiały do pobrania: