Pomiary i regulacje instalacji

Od ponad 25 lat istnienia HAKOM świadczymy usługi wsparcia wykonawców i inwestorów w zakresie usług pomiarowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Stosowane przez HAKOM urządzenia pomiarowe podlegają stałej certyfikacji w akredytowanych instytucjach kontrolnych. Dzięki dbałości o wiarygodność pomiarów naszych urządzeń gwarantujemy jakość i rzetelność wykonanych usług.

Wykonujemy:

 • pomiary wydajności instalacji wentylacji,
 • pomiary prędkości przepływu w przewodach wentylacyjnych,
 • pomiary ciśnienia powietrza w przewodach wentylacyjnych,
 • pomiary temperatury powietrza
 • regulację instalacji wentylacyjnych
 • pomiary hałasu na zewnątrz budynków powstałe od urządzeń
 • pomiary hałasu wewnątrz pomieszczeń w wyniku pracy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • pomiary tła i środowiskowe na potrzeby projektowania tłumików, ekranów i zabudów tłumiących.
 • pomiary szczelności sieci przewodów
 • pomiary szczelności urządzeń
 • pomiary szczelności osprzętu
 • badanie ilości i jakości czynnika w instalacjach klimatyzacyjnych
 • pomiary szczelności instalacji dla potrzeb raportowania w CRO
 • pomiary szczelności urządzeń dla potrzeb raportowania w CRO

Wykonane pomiary i badania potwierdzone są każdorazowo protokołem obejmującym spis norm, opis i dane techniczne urządzeń pomiarowych, uzyskanymi wynikami z załączonymi kopiami aktualnych certyfikatów wzorcowania urządzeń pomiarowych.


Dział serwisu:

tel: wewn. 30
tel. kom: +48 503 119 111
e-mail: serwis|hakom.pl| |serwis|hakom.pl