Pomiary i regulacje instalacji

Nasze urządzenia pomiarowe podlegają stałej certyfikacji w akredytowanych instytucjach kontrolnych. Dzięki dbałości o wiarygodność pomiarów naszych urządzeń gwarantujemy jakość i rzetelność wykonanych usług. Działając w branży HVAC systematycznie staramy się wspierać wykonawców oferując usługę pomiarów i regulacji instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Wykonujemy:

 • pomiary sumaryczne wydajności instalacji wentylacji,
 • pomiary prędkości przepływu powietrza w przewodach,
 • pomiary ciśnienia powietrza w przewodach wentylacyjnych,
 • pomiary temperatury powietrza
 • regulację instalacji wentylacyjnych
 • pomiary hałasu na zewnątrz budynków powstałe od urządzeń
 • pomiary hałasu wewnątrz pomieszczeń w wyniku pracy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • pomiary tła i środowiskowe na potrzeby projektowania tłumików, ekranów i zabudów tłumiących.
 • pomiary szczelności sieci przewodów
 • pomiary szczelności urządzeń
 • pomiary szczelności osprzętu
 • badanie ilości i jakości czynnika w instalacjach klimatyzacyjnych
 • pomiary szczelności instalacji dla potrzeb raportowania w CRO
 • pomiary szczelności urządzeń dla potrzeb raportowania w CRO


Wykonane przez nas pomiary i badania potwierdzone są każdorazowo protokołem obejmującym spis norm, opis i dane techniczne urządzeń pomiarowych, uzyskanymi wynikami z załączonymi kopiami aktualnych certyfikatów wzorcowania urządzeń pomiarowych.

 

Zapraszamy do kontaktu z działem serwisu:

e-mail:

serwis|hakom.pl?subject=Zapytanie| |serwis|hakom.pl

tel.:

+4822 8685658 w. 30

tel.mob:

+48 503 119 111