Warunki dla Dostawców

Dostawy zewnętrzne (bez awizacji) przyjmowane są w godzinach:

poniedziałek - czwartek 7:00 - 15:00
piątek 7:00 - 12:00
  • Dostawy mogą być realizowane dowolnymi samochodami. Zapewniamy rozładunek wózkami widłowymi.
  • W przypadku konieczności przyjęcia towaru poza w/w godzinami z winy dostawcy, zostaną naliczone koszty operacyjne i pracownicze rozładunku.