Nagrzewnice wodne i elektryczne

Nagrzewnica elektryczna lub wodna to urządzenie mające na celu ogrzanie powietrza w systemie wentylacyjno-nawiewnym różniące się zasilającym ją medium. W typoszeregu nagrzewnic rozróżniamy kilka podziałów: ze względu na medium, konstrukcję oraz zastosowanie.

W zależności od medium zasilającego rozróżniamy nagrzewnice wodne, elektryczne i gazowe. Najczęściej stosowanym nagrzewnicami są nagrzewnice okrągłe, prostokątne lub do zabudowy w instalacji lub urządzeniach wentylacyjnych.

Nagrzewnice kanałowe do zabudowy do systemów wentylacyjnych

Nagrzewnica może być zamontowana w dowolnym miejscu a jest lokalizacja może mieć znaczący wpływ na uzyskany efekt. Standardowo nagrzewnice małej mocy montowane są przed centralą wentylacyjną od strony czerpni, pełniąc funkcję układu rozmrażania. Większa moc jest wymagana przy nagrzewnicy montowanej w centrali wentylacyjnej lub za centralą, na kanale nawiewnym, podgrzewając powietrze nawiewane do pomieszczeń do temperatury zadanej przez użytkownika.

Nagrzewnica wstępna stosowana jest przy ujemnych temperaturach a jej zadaniem jest podgrzanie czerpanego z zewnątrz powietrza dostarczanego do centrali wentylacyjnej. Podgrzanie wstępne  chroni wymiennik rekuperatora przed zamarznięciem. W profesjonalnych centralach wentylacyjnych nagrzewnica elektryczna stanowi podstawowy element wyposażenia urządzenia.

Nagrzewnica wtórna ma za zadanie dodatkowo dogrzać świeże powietrze nawiewane przez rekuperator po niewystarczającym odzysku ciepła z powietrza wywiewanego. Montowana jest za centralą wentylacyjną na kanale nawiewnym.