Automatyka dla klimatyzacji

Sterowanie nadrzędne procesami klimatyzacyjnymi to bardzo szeroki i rozbudowany problem z którym boryka się większość instalatorów. Automatyka klimatyzacji najczęściej stosowana jest w budynkach biurowych lub w pomieszczeniach technicznych gdzie wymagany jest nadrzędny nadzór nad pracą wielu urządzeń jednocześnie.

Sterowanie nadrzędne klimatyzacją

W HAKOM znajdziesz automatykę nadrzędną do pomieszczeń technicznych i serwerowni zapewniającą pełny monitoring i alarmowanie w sytuacjach awarii.