Klimakonwektory i agregaty wody lodowej

Urządzenia wody lodowej to agregaty chłodnicze (pot. chillery) wytwarzające wodę lodową oraz wentylatorowe wymienniki ciepła (pot. klimakonwektor lub fan coil) stanowiące odbiorniki transportowanego instalacją chłodu.

Urządzenia wody lodowej

Agregaty wody lodowej i klimakonwektory w instalacjach chłodzących bazujących na wodzie lodowej pracują na parametrach zasilania 7-12°C i powrotu 10–16°C. Woda lodowa jest rozprowadzana systemem rur od źródła do odbiorników podobnie jak w systemach centralnego ogrzewania.

Agregaty wody lodowej

Standardowe agregaty wody lodowej zbudowane są sprężarkowego układu chłodniczego, obiegu wody chłodzonej w parowniku oraz naczynia buforowego i pompy obiegowej. Urządzenia te mogą występować w dwóch wariantach: ze skraplaczem chłodzonym powietrzem bądź skraplaczem chłodzonym cieczą.

Klimakonwektory

Klimakonwektory podobnie jak klimatyzatory posiadają wiele odmian i modeli stosowanych w zależności od potrzeb użytkownika. Fan coli, to urządzenie zapewniające uzyskanie wymaganej  temperatury w pomieszczeniu w sposób mechaniczny za pomocą wentylatora i chłodnicy umieszczonych w zwartej obudowie. Wentylatorowe wymienniki ciepła służą zarówno do ogrzewania wnętrza budynku, jak i jego chłodzenia ale mogą też łączyć ze sobą funkcję wentylacji decentralnej.