Odpływy skroplin

Rury i kształtki do odprowadzenia skroplin w instalacjach klimatyzacji mają za zadanie odprowadzać wykraplającą się wodę powstałą w procesie chłodzenia oraz zapobiegać zaleganiu kondensatu powstającego wewnątrz instalacji w wyniku procesu chłodzenia powietrza.

Rury i kształtki do odprowadzenia skroplin w instalacjach klimatyzacji

Prawidłowy dobór i montaż wszystkich elementów tego systemu ma zapewnić efektywną i bezpieczną pracę instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, wyeliminować lub zminimalizować ryzyko powstania niekorzystnych warunków, takich jak wilgoć, pleśń czy korozja.

W ofercie HAKOM Instalatorzy i Wykonawcy znajda wszystkie produkty potrzebne do ułożenia prawidłowej instalacji służącej do odprowadzania skroplin: pompki skroplin, syfony, rury i kształtki uszczelkowe (w tym kolana RDP i RDK, redukcje RDP i RDK, uchwyty RDP i RDK, trójniki RDP i RDK, rury RDP i RDK, złączki RDK, zaślepki RDK), wężyki, złączki i inne.