Poradnik

Czy mogę kupić klimatyzator nie posiadając certyfikatu F-GAZ?

03.09.2018
Obrót urządzeniami w świetle nowych przepisów dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych .
Czytaj więcej

Wentylacja w gastronomii

Wentylacja w gastronomii – szczególnie ważny aspekt uregulowany przepisami prawnymi.
Czytaj więcej

Klimakonwektory - budowa, zasda działania, serwisowanie

Połączenie zalet urządzenie grzewczego z klimatyzatorem to najważniejsze cechy wyróżniające klimakonwektor. O ile przez lata przez lata produkt łączący grzejnik z klimatyzatorem można było spotkać przede wszystkim w obiektach użyteczności publicznej, to dziś na klimakonwektory decydują się także prywatni inwestorzy.
Czytaj więcej

Klimatyzator do biura

Klimatyzator w miejscu pracy przy aktualnych warunkach klimatycznych stał się niemal standardem. Montaż instalacji w miejscu pracy podwyższa standard wizerunkowy firmy, podwyższa komfort klienta ale i wpływa znacząco na większą aktywność i wydajność pracowników.
Czytaj więcej

Klimatyzator do domu

Klimatyzacja w domu w dzisiejszych czasach zaczyna być standardem i jest to najbardziej uniwersalna forma zmiany parametrów powietrza wewnętrznego. Nowoczesne klimatyzatory mogą nie tylko chłodzić powietrze ale też realizować funkcję ogrzewania, wentylacji, osuszania a niektóre modele również nawilżania.
Czytaj więcej

Klimatyzator w mieszkaniu

Klimatyzator do mieszkania poza podstawową funkcją chłodzenia powinien spełniać szereg dodatkowych wymagań. Przy wyborze urządzenia, poza odpowiednim doborem wydajności i designu należy również kierować się przede wszystkim głośnością pracy jednostki zewnętrznej tak, aby nie przeszkadzała ona nam jak i naszym sąsiadom.
Czytaj więcej

Klimatyzatory do serwerowni i pomieszczeń technicznych

Klimatyzator do serwerowni lub pomieszczenia technicznego czyli pomieszczenia o szczególnych warunkach pracy powinien spełniać bardzo rygorystyczne wymagania.
Czytaj więcej

Co oznacza nazwa INVERTER?

INVERTER oznacza pracę modulowaną (płynną) w miejsce wycofanej technologii kaskadowej pracy on/off. Funkcja INVERTER działa dzięki zastosowaniu czujników temperatury i falownika który płynnie zmienia moc urządzenia w zależności od chwilowego zapotrzebowania na moc chłodniczą/grzewczą.
Czytaj więcej

Częstotliwość konserwacji klimatyzacji

Częstotliwość konserwacji i czyszczenia klimatyzacji zależy od wielu czynników, m.in. od rodzaju urządzenia i instalacji, intensywności eksploatacji, stopnia zanieczyszczenia otoczenia, zaistniałych awarii oraz poprawnie wykonanej poprzedniej konserwacji. Przepisy nie określają jasno jak często powinno wykonywać się przegląd i czyszczenie klimatyzatora, w związku z tym powinno się stosować do zaleceń producenta urządzenia oraz wytycznych firmy instalacyjnej.
Czytaj więcej

Czy klimatyzacja ma wpływ na wilgotność?

W procesie chłodzenia następuje skraplanie się pary wodnej dlatego każdy klimatyzator wymaga podłączenia instalacji odprowadzania skroplin (kondensatu).
Czytaj więcej