Okapy wentylacyjne

Zadaniem okapów jest usuwanie z pomieszczeń, w których funkcjonują, nadmiaru ciepła i zawartych w powietrzu zanieczyszczeń (dym, para wodna, zapachy). Dlatego okapy stanowią niezbędne wyposażenie m.in. takich obiektów jak zaplecza kuchenne, gdzie pracują urządzenia emitujące dużą ilość ciepła, dymu, zapachów i pary wodnej. Jeśli wymienione czynniki nie są wychwytywane i usuwane, rozprzestrzeniają się w pomieszczeniu powodując wzrost temperatury i osiadając na wyposażeniu (co powoduje jego zanieczyszczenie).

Rola okapów jako elementów systemów wentylacji w nowoczesnych obiektach

Jednym z ważniejszych zadań okapów jest filtrowanie tłuszczu zawartego w wyciąganym powietrzu. Tłuszcz jest połączeniem różnych cząstek zawierających stałe lub płynne drobiny tłuszczów, pary wodnej i nie skraplających się gazów. Kiedy opary tłuszczu ochładzają się w strumieniu powietrza wyciągowego, ulegają kondensacji przez co możliwe jest ich usuwanie

Ilość tłuszczu wydzielanego podczas gotowania zależy od m.in. do typu urządzenia, temperatury gotowania i rodzaju produktu podlegającego obróbce termicznej. Filtracja tłuszczu ma istotne znaczenie. Jej celem jest zabezpieczenie przed samozapłonem tłuszczu w kanale wyciągowym i okapie oraz usunięcie dużych cząstek tłuszczu ze strumienia powietrza wyciągowego. Im więcej tłuszczu uda się usunąć z powietrza wyciągowego, tym dłużej kanały wyciągowe i wentylator pozostają czyste, co zapewnia bezpieczeństwo pożarowe. Stąd rozwiązania konstrukcyjne wentylacji muszą być przemyślane i poprawnie wykonane, aby zapewnić właściwy komfort cieplny oraz dopuszczalne stężenie niepożądanych zanieczyszczeń w powietrzu.

Prawidłowo zaprojektowany i dobrany okap zapewni wychwytywanie zanieczyszczeń i ciepła znad urządzeń, które pracują pod nim. Ciepło emitowane przez inne źródła (urządzenia znajdujące się poza okapem, przez ludzi, oświetlenie, ciepło przenikające przez ściany i sufit, ciepło od nasłonecznienia, ciepło wniesione z powietrzem infiltrującym do kuchni) powinno być odprowadzane przez system ogólnej klimatyzacji kuchni. W zapleczach kuchennych, ciepło i zanieczyszczenia są jednak generowane głównie przez urządzenia grzewcze służące do przygotowywania posiłków-stąd zastosowanie okapów kuchennych w takich pomieszczeniach jawi się jako nieodzowne.

Krótko o wentylacji w kuchni

Stosowanie systemów wentylacyjnych w kuchniach zbiorowego żywienia jest koniecznością. Podczas pracy w kuchni (przygotowywania posiłków, mycia itp.) do powietrza przedostaja się zapachy, cząstki tłuszczu oraz gazy, będące produktami spalania. Wydziela się również wilgoć, a znaczne ilości ciepła rozprzestrzeniają się poprzez promieniowanie i konwekcję (unoszenie) w całym obszarze kuchni

Do utrzymania (zapewnienia) odpowiednich warunków pracy (wilgotności i temperatury) w pomieszczeniach kuchennych niezbędna jest ciągła wymiana powietrza, czyli usunięcie wilgotnego, gorącego powietrza zawierającego cząstki tłuszczu i wprowadzenie powietrza świeżego o odpowiednich parametrach.

Zaprojektuj efektywną wentylację w kuchni

Projektując wentylację w kuchni zbiorowego żywienia należy pamiętać, że w pomieszczeniach tych powinno panować lekkie podciśnienie, tak żeby zanieczyszczone powietrze nie wydostawało się z kuchni. Do zaprojektowania poprawnie działającej wentylacji kuchennej niezbędne jest więc określenie ilości powietrza wywiewanego i nawiewanego, które są podstawowymi czynnikami mającymi wpływ na utrzymanie odpowiednich warunków pracy.

Niezbędnymi danymi do projektowania efektywnej wentylacji kuchennej są:

  • Rodzaj (typ, funkcja) kuchni
  • Przewidywana ilość posiłków przygotowywanych w jednostce czasu
  • Przewidywany czas i godziny pracy
  • Geometria pomieszczenia
  • Indywidualne dane dotyczące budynku (charakterystyka cieplna)
  • Rodzaj i natężenie oświetlenia
  • Rodzaj urządzeń, ich zasilanie, wymiary i rozmieszczenie w kuchni
  • Czas pracy urządzeń
  • Warunki klimatyczne

Do prawidłowego dobrania okapu oprócz wiedzy na temat ilości powietrza wyciąganego przez okap niezbędne jest dobranie jego odpowiedniej wielkości w odniesieniu do urządzeń kuchennych znajdujących się pod nim. Objętość powietrza znajdującego się pod okapem powinna być co najmniej równa objętości powietrza przewidzianego do wyciągnięcia w przeciągu sekundy.

Prawidłowo dobrany okap powinien wystawać co najmniej 200mm poza urządzenia kuchenne znajdujące się pod nim, jeśli urządzenia znajdujące się pod okapem posiadają otwierane drzwi, wystawanie okapu poza urządzenie powinno wynosić co najmniej 400mm od strony drzwi. W przypadku gdy okap jest zainstalowany na wysokości większej niż 2100mm od podłogi.