Przewody wentylacyjne elastyczne

Przewody wentylacyjne elastyczne wykorzystywane są do transportu powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowane przeważnie jako element łączący główny przewód wentylacyjny z nawiewnikiem lub skrzynką rozprężną. Są to produkty najwyższej jakości, bezpieczne w użytkowaniu, higieniczne i odporne na działanie czynników zewnętrznych.

Rodzaje przewodów wentylacyjnych elastycznych

Przewody elastyczne nieizolowane stosowane są do podłączania galanterii wentylacyjnej w systemach wentylacyjnych których funkcja polega na wymianie powietrza w pomieszczeniach.

Przewody elastyczne izolowane wykorzystuje się na równi z przewodami nieizolowanymi jednak stosowane są w układach wentylacyjno-klimatyzacyjnych gdzie występuje duża różnica temperatur między powietrzem nawiewnym/wywiewnym i otoczeniem.

Przewody elastyczne technologiczne stosowane są do wentylacji wyciągowych specjalistycznych, branży spożywczej, transportu i odpylania oraz różnych procesów produkcyjnych we wszystkich gałęziach przemysłu.