RODO

Klauzula informacyjna stosowana po rozpoczęciu stosowania RODO (w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Hakom Sp. z o.o. Sp. k., NIP: 5212800038 z siedzibą w Wypędy przy ul. Zdrojowa 2, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
  2. Inspektorem danych osobowych jest pracownik etatowy powołany przez Administratora.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
    • przygotowania ofert
    • realizacji zamówień
    • przesyłaniu aktualnych ofert i promocji drogą mailową
      i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
  4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 RODO, (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  5. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
  6. Każdy posiada prawo do:
    • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
    • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
    • przenoszenia danych
    • wniesienia skargi do organu nadzorczego
    • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w art. 5 ust.1 pkt. e) RODO lub do momentu odwołania.