Kratki, nawiewniki, anemostaty, zawory

Kratki wentylacyjne, nawiewniki, anemostaty sufitowe, zawory wentylacyjne oraz dysze nawiewne stanowią dział galanterii wentylacyjnej. Montaż tych elementów jest zróżnicowany w zależności od zastosowania ich w systemach wentylacyjnych.

Galanteria wentylacyjna

Większość galanterii wentylacyjnej nawiewnej i wyciągowej montowana jest bezpośrednio na kanałach wentylacyjnych lub w skrzynkach rozprężnych podłączonych do systemu wentylacji. Wyjątek stanowią kratki i anemostaty wyrównawcze (przewałowe) montowane przeważnie w przegrodach lub sufitach i służą wyrównywaniu ciśnienia pomiędzy pomieszczeniami.