Kratki, nawiewniki, anemostaty, zawory

Nawiewniki do wentylacji są urządzeniami montowanymi w przegrodach wewnętrznych budynków lub na przewodach wentylacyjnych, które najogólniej mówiąc służą do wprowadzania w określonym kierunku świeżego powietrza do pomieszczeń. Istnieje wiele rodzajów nawiewników, z których można wybierać, w zależności od potrzeb i specyfiki danego obiektu. Przy czym każdy z rodzajów występuje dodatkowo w różnych wielkościach, kształtach, kolorach, a także może być wykonany z tworzywa lub blachy.

Nawiewniki i wywiewniki do wentylacji

W przypadku wywiewników, ich główną funkcją jest odprowadzanie zużytego powietrza z pomieszczeń. Wywiewniki do wentylacji są instalowane na ścianach pomieszczeń lub na przewodach wentylacyjnych i zapewniają efektywną eliminację zanieczyszczeń powietrza, wilgoci, zapachów itp. 

Nawiewniki wirowe kierunkowe

Nawiewniki wirowe kierunkowe to popularny rodzaj nawiewników, które zapewniają skierowanie przepływu  powietrza w określonym kierunku. Konieczność sterowania kierunkiem powietrza wydobywającego się z instalacji wentylacyjnej może wynikać między innymi z potrzeby zapewnienia komfortu użytkownikom przestrzeni poprzez wyeliminowania  przeciągu w miejscu ich przebywania.

Nawiewniki wielokierunkowe

Nawiewniki wielokierunkowe to nawiewniki, które pozwalają na regulację kierunku strumienia powietrza w różnych kierunkach. Dzięki nim można dostosować przepływ powietrza do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkowników pomieszczeń. Powszechnie wykorzystywane  w instalacjach nisko i średniociśnieniowych.

Nawiewniki perforowane

Nawiewniki perforowane to nawiewniki wyposażone w otwory perforacyjne, które umożliwiają laminarny wypływ strumienia a tym samym równomierne rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu. Są one często stosowane w miejscach, gdzie ważne jest równomierne rozprowadzenie powietrza, na przykład w salach konferencyjnych czy biurach.

Nawiewniki szczelinowe

Nawiewniki szczelinowe to nawiewniki posiadające wąskie szczeliny, przez które wprowadzane jest powietrze do wnętrza pomieszczenia. Montuje się je często przy podłodze, suficie lub innym mało eksponowanym miejscu tak aby były jak najmniej widoczne dla użytkowników.