Znakowanie instalacji

Oznakowanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Czytelne oznakowanie jest konieczne dla bezpieczeństwa pracy i obsługi instalacji. Oznakowanie rurociągów instalacyjnych przekazuje ważne informacje osobie pracującej w pobliżu instalacji rurociągowych. Kolorowe taśmy i strzałki samoprzylepne opisują kierunek przepływu transportowanego medium w rurociągu.

Międzynarodowe normy zalecają, aby rurociągi były znakowane kolorem identyfikującym rodzaj przenoszonego czynnika oraz strzałką kierunkową określającą kierunek przepływu medium.