Kurtyny i aparaty grzewczo - wentylacyjne

Kurtyny powietrzne i aparaty grzewczo wentylacyjne są bardzo zbliżone konstrukcją a różni je jedynie sposób zastosowania w budynkach użytkowych. Oba te urządzenia składają się z wentylatora pracującego na powietrzu obiegowym oraz wymiennika ciepła.

Kurtyny powietrzne

Kurtyna powietrzna jest urządzeniem montowanym nad drzwiami lub obok drzwi celem stworzenia powietrznej bariery ciepłego lub chłodnego powietrza pomiędzy strefami. Najczęściej spotykanymi urządzeniami ze względu na prostotę montażu są kurtyny elektryczne wyposażone w nagrzewnicę elektryczną. Drugim typem są kurtyny wodne wymagające podłączenia do instalacji ciepła technologicznego.

Aparaty grzewczo-wentylacyjne

Aparat grzewczo-wentylacyjny ma za zadanie obróbkę odpowiedniej ilości powietrza o odpowiednich parametrach do ogrzania hal przemysłowych, magazynów itp. Wszystkie aparaty grzewczo wentylacyjne montowane są na ścianach budynków i dzielą się na aparaty elektryczne, wodne i gazowe. Jeśli zostaną one wyposażone w komory mieszania z powietrzem świeżym mogą również zapewnić prostą wentylację budynków magazynowych, warsztatowych, ferm, stajni lub obór.