Samodzielny montaż klimatyzacji?

   Tak ale jedynie w przypadku urządzeń posiadających zamknięty obieg chłodniczy czyli klimatyzatory przenośne i okienne.

   Przy instalacji klimatyzatorów gdzie wymagane jest wykonanie instalacji między jednostkami montaż obowiązkowo powinien być wykonywany przez uprawnioną do tego firmę instalacyjną posiadającą uprawnienia. Wykonawca powinen posiadać uprawnienia chłodnicze (certyfikat UDT F-Gaz) oraz elektryczne (SEP).

   Do montażu klimatyzatora składającego się z agregatu i jednostek zewnętrznych niezbędne są specjalistyczne narzędzia takie jak giętarki, kielicharki, mierniki, zestawy spawalnicze, palniki, pompy próżniowe, wiertnice itp . Połączenia jednostek klimatyzacji wykonywane są z atestowanych materiałów instalacyjnych przeznaczonych tylko dla branży klimatyzacyjnej. Po zakończeniu fizycznego montażu należy wykonać dość skomplikowane czynności uruchomieniowe składające się z próżniowania, osuszania układu, napełnienia czynnikiem, uruchomienia, programowania i kontroli parametrów pracy.