Zakup klimatyzatorów bez certyfikatu F-GAZ

03.09.2018

PRZEDSIĘBIORSTWA

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, Rozdział III - wprowadzanie do obrotu i kontrola stosowania, Artykuł 11 ust. 4 każdy przedsiębiorca może zakupić niehermetyczne urządzenie klimatyzacyjne napełnione fluorowanymi gazami cieplarnianymi składając oświadczenie w naszej firmie że urządzenie przeznaczone jest do transportu i dalszej odsprzedaży dla użytkownika końcowego.

OSOBY FIZYCZNE

Zgodnie z Artykułem 10 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. informujemy, iż niehermetycznie zamknięte urządzenia klimatyzacyjne napełnione fluorowanymi gazami cieplarnianymi są sprzedawane użytkownikowi końcowemu wyłącznie w przypadku, gdy przedstawione zostaną dowody, że instalowanie ma być przeprowadzone przez podmiot certyfikowany (oświadczenie lub umowa z podmiotem certyfikowanym).