Co oznacza skrót SEER i SCOP?

Współczynniki SEER i SCOP określają sprawność energetyczną urządzenia w trybie chłodzenia lub grzania. Czym wyższe SEER i SCOP tym klimatyzator ma zdolność przy zużyciu jednakowej ilości energii elektrycznej.

SEER to sezonowy współczynnik efektywności w trybie chłodzenia a SCOP określa sezonową efektywność grzania.

Jeśli SEER wynosi 4,6, oznacza to, że na 1 jednostkę zużytego prądu urządzenie dostarcza 4,6 jednostki energii chłodniczej. Adekwatnie ta sama sytuacja dotyczy współczynnika SCOP gdzie na jedną na 1 jednostkę zużytego prądu urządzenie dostarcza 4,6 jednostki energii grzewczej.

Jeśli SEER = 4,6 to 1kW energii elektrycznej = 4,6kW wytworzonego chłodu
Jeśli SCOP = 4,6 to 1kW energii elektrycznej = 4,6kW wytworzonego ciepła

Aktualnie dostępne klimatyzatory produkowane w technologii Inwerter o wysokich współczynnikach SEER i SCOP mogą zużywać o połowę mniej energii elektrycznej niż kiedyś produkowane zwykłe klimatyzatory ON/OFF. Klimatyzatory wysokiej jakości zawierające najnowsze technologie (np. Daikin Ururu Sarara), dla których SEER i SCOP wynosi około 5, pobór prądu może stanowić nawet 25% zapotrzebowania na energię elektryczną taniego klimatyzatora, mało znaczącej firmy.

Porównując dwa dowolne klimatyzatory o różnych współczynnikach SEER/SCOP możemy wyliczyć ile energii elektrycznej kosztuje nas zakup tańszego i mniej ekonomicznego urządzenia.

PRZYKŁAD:

Załóżmy że urządzenia pracują w stałych warunkach, z pełną mocą, przez siedem dni w tygodniu, przez dwanaście godzin na dobę. Daje to wynik czasu pracy 4380 h/rok.
Do obliczeń założymy że SEER jest równe SCOP.

Dla dwóch różnych urządzeń o różnych SEER/SCOP, teoretyczne, uśrednione zużycie prądu w skali roku wynosi:

  • Klimatyzator 1 o mocy 5kW (EER=5/COP=5) -> 4380/5 = 876 kW
  • Klimatyzator 2 o mocy 5kW (EER=3/COP=3) -> 4380/3 = 1460 kW

Różnica wynosi 584 kW / rok !!! czy to mało czy dużo ??? Sami podejmijcie decyzję czy zakup taniego klimatyzatora zawsze oznacza oszczędności.

Do urządzeń o wysokim współczynniku SEER i SCOP zaliczna są między innymi Daikin Stylish czy Mitsubishi Electric LN.