Czynnik chłodniczy R32

kg
Zapytaj o produkt
Jesteś zainteresowany zakupami hurtowymi/instalatorskimi?
Skontaktuj się z naszym działem handlowym.

Czynnik chłodniczy R32 ma większość parametrów na poziomie zbliżonym do R410A, różni się jednak tym, że ma nieco lepsze efektywności, jest łatwopalny, ale tylko w określonym przedziale stężeń i z niewielką prędkością rozprzestrzeniania się płomienia, a posiada wskaźnik GWP = 675.

Zastosowanie

Zastosowanie przemysłowe i zawodowe. Chłodziwo. Stosowany jako półprodukt (transportowany, wyodrębniany w miejscu wytwarzania). Zastosowanie do produkcji komponentów elektronicznych. Zastosowanie gazu lub jego mieszanin do kalibracji sprzętu analitycznego. Wytwarzanie mieszanin gazowych w naczyniach ciśnieniowych.

Zalecenia serwisowe

Przed użyciem należy przeprowadzić ocenę ryzyka.

 

Dane techniczne

  

Parametr Wartość
Nazwa

Czynnik chłodniczy R32
(difluorometan)

Wzór sumaryczny CH2F2
Temperatura topnienia -136°C
Temperatura wrzenia -51,6°C
Temperatura krytyczna 78,5°C
Temperatura zapłonu łatwopalny
CAS numer 75-10-5
Masa molowa 52 g/mol
Gęstość względna, gaz 1,8 (powietrze =1 )
Gęstość względna, ciecz 1,1 (sub. odn. woda)
Prężność par 1.679,86 kPa (25°C)
Rozpuszczalność w wodzie 280 g/l
Postać fizyczna gaz bezbarwny
skroplony
Zapach bezwonny
Opakowanie butla zwrotna 9 lub 12 kg