Maty i wkłady filtracyjne

Maty filtracyjne, wkłady filtracyjne, filtry do kaset wentylacyjnych, filtry do urządzeń wentylacyjnych

Maty i wkłady filtracyjne

Zastosowane w systemach wentylacyjnych maty i wkłady filtracyjne, a także  różnego typu filtry do kaset wentylacyjnych i filtry do urządzeń wentylacyjnych pełnią rolę pierwszej skutecznej bariery w zatrzymywaniu zanieczyszczeń stałych oraz zanieczyszczeń chemicznych znajdujących się w przepływającym przez system powietrzu, zanim zostanie ono doprowadzone do pomieszczeń użytkowych.

Efekt oraz stopień filtracji powietrza są w tym przypadku zależne od rodzaju zastosowanego elementu filtrującego:  jego gęstości, która  przekłada się na zdolność do zatrzymywania cząstek o określonym rozmiarze (takich jak kurz, pył, pyłki roślinne, pleśnie itp.) oraz wykorzystanego materiału pełniącego rolę filtra, co ma znaczenie zwłaszcza przy filtracji zanieczyszczeń chemicznych (takich jak pyły, dym, lotne związki organiczne, bakterie, wirusy itp.). Najskuteczniejsze filtry są w stanie zatrzymać 99,999 995% zanieczyszczeń transportowanych przez system wentylacyjny.

Maty filtracyjne

Maty filtracyjne są materiałem służącym do budowy wkładów filtracyjnych o różnym przeznaczeniu. Występują w wielu odmianach i klasach filtracji począwszy od filtrów standardowych, filtrów zapachów aż do wielowarstwowych filtrów do lakierów. Znajdują szerokie zastosowanie we wszystkich urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W HAKOM dostępne są maty filtracyjne o gęstości od 100g/m2 aż do 600g/m2 w klasie od G1 do F9 z przeznaczeniem do różnych zastosowań.

Wkłady filtracyjne i filtry do kaset wentylacyjnych

Wkłady filtracyjne wykonane są z obudowy metalowej lub plastikowej oraz specjalnych mat filtracyjnych, takich jak włókno szklane, włókno polipropylenowe lub włókno celulozowe, a ich gęstość i struktura są zaprojektowane tak, aby zatrzymywać cząstki o określonym rozmiarze. Wkłady filtracyjne dzielą się na wstępne klasy G1, G2,G3, G4 (EU1-EU4), na filtry średnie klasy M5, M6 (EU5-EU6), filtry dokładne klasy F7, F8 i F9 (EU7-EU9) oraz filtry absolutne EPA klasy E10, E11, E12, filtry absolutne HEPA klasy H13, H14 i filtry absolutne ULPA klasy U15, U16 i U17.

Filtry kasetowe wentylacyjne

Filtry kasetowe przeznaczone są do montażu w sieci przewodów wentylacyjnych gdzie wymagana jest skuteczna ochrona urządzeń, instalacji i pomieszczeń przed zanieczyszczeniami lotnymi. Filtry kasetowe wentylacyjne mogą być wyposażone w dowolne wkłady filtracyjne o klasach od G1 do F9. Dla zastosowania filtracji absolutnej w klasie od E10 do U17 należy stosować specjalne szczelne skrzynki do wkładów filtracyjnych specjalnych.

Filtry do urządzeń wentylacyjnych

Filtry do urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych są stosowane we wszystkich systemach wentylacyjnych, takich jak rekuperacja, centrale wentylacyjne, jednostki klimatyzacyjne. Ich zadaniem jest oczyszczanie powietrza, zarówno z cząstek stałych, jak i zanieczyszczeń chemicznych. Filtry do urządzeń wentylacyjnych mogą być bardziej zaawansowane, wykorzystując różne technologie filtracji, takie jak filtry elektrostatyczne, filtry węglowe, filtry fotokatalityczne, filtry jonowe, filtry wodne itp. Dobór filtrów do urządzeń wentylacyjnych zawsze realizowany jest na etapie projektowania instalacji tak aby spełnić wymogi projektu.