Kanały i wentylacyjne prostokątne

Kanały i kształtki wentylacyjne

Kanały i kształtki o przekroju prostokątnym przeznaczone są do stosowania w nisko-, średnio- i wysokociśnieniowych instalacjach wentylacji i klimatyzacji.

Kanały i kształtki o przekroju prostokątnym produkowane są z blach ocynkowanych lub blach czarnych w oparciu o polskie normy PN-B-03434, DIN 24190,  PN-EN 1507 oraz posiadają wymagane przez SANEPiD atesty higieniczne i deklaracje zgodności.

Na życzenie zamawiającego istnieje możliwość wykonania  w oparciu o inne normy, np. austriackie, niemieckie oraz z innych materiałów, np. blacha nierdzewna. Każde zamówienie nietypowe wymaga wcześniejszego uzgodnienia z działem handlowym.