Klapa przeciwpożarowa odcinająca KTM

Producent:
Kod produktu: KTM
szt
Zapytaj o produkt
Jesteś zainteresowany zakupami hurtowymi/instalatorskimi?
Skontaktuj się z naszym działem handlowym.

KTM - Klapa przeciwpożarowa odcinająca.

Dane techniczne

Zastosowanie:

Klapy przeciwpożarowe typu KWP przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinające, oddzielające strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku.

W zależności od zainstalowanego napędu klapy mogą pracować jako klapy przeciwpożarowe odcinające, klapy wentylacji pożarowej lub mieszanej. W związku z powyższym podstawową funkcją klap typu KWP jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu, a dodatkowo przy zastosowaniu odpowiednich siłowników i wzmocnionej konstrukcji, także do wentylacji pożarowej lub wentylacji mieszanej (stosowanej nie tylko w czasie pożaru ale także np.: do okresowego przewietrzania.)

Klapy te są klapami symetrycznymi przeznaczonymi do zabudowy poziomej (w ścianach) i pionowej (stropy). Mogą być instalowane w wszystkich rodzajach przegród budowlanych (przegrody sztywne) łącznie z ścianami kartonowo-gipsowymi.

Skuteczność klap potwierdzona jest badaniami według normy PN-EN 1366-2.


Materiał:

Klapa wykonana jest z dwóch korpusów z blachy ocynkowanej które rozdzielone są przekładkami izolującymi z materiału ogniochronnego grubości 40 mm. Wewnątrz klapy znajduje się przegroda której ruch w pozycji zamkniętej ograniczony jest kątownikami oporowymi. Osie przegrody współpracują z wbudowanymi do przekładek izolacyjnych łożyskami ślizgowymi. Zamkniecie przegrody realizowane jest przez układ cięgien. Klapy produkowane są również w wersji specjalnej z przeznaczeniem do środowisk szczególnie agresywnych chemicznie. Klapy te stosowane są w przemyśle chemicznym, spożywczym, w laboratoriach itp. Wtedy wszystkie elementy stalowe są wykonywane ze stali kwasoodpornej, chromowo-niklowej. Łożyska klap w tym przypadku pozostają mosiężne, a przegroda odcinająca pokryta jest impregnatem (bezrozpuszczalnikową substancją na bazie krzemianów).

Klapy przeciwpożarowe typu KWP zbudowane są na jednym zunifikowanym korpusie klapy do którego po dołączeniu odpowiedniego napędu osiąga się określone funkcje klapy. Klapa posiada dwa otwory rewizyjne na górze i dole klapy co sprawia że nie ma potrzeby montowania klap rewizyjnych na kanałach przed klapami dla dokonywania okresowych inspekcji klap i ich testowania oraz nie potrzeba określać strony obsługi.