Klapa przeciwpożarowa odcinająca KWP-L

Producent:
Kod produktu: KWP-L
szt
Zapytaj o produkt
Jesteś zainteresowany zakupami hurtowymi/instalatorskimi?
Skontaktuj się z naszym działem handlowym.

KWP-L - Klapa przeciwpożarowa odcinająca.

Dane techniczne

Zastosowanie:

Klapy przeciwpożarowe typu KWP-L przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinające, oddzielające strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku. W związku z powyższym podstawową funkcją klap typu KWP-L jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu, a także do wentylacji mieszanej (stosowanej nie tylko w czasie pożaru, ale także np. do okresowego przewietrzania).

Klapy te są klapami przeznaczonymi do zabudowy poziomej (w ścianach). Mogą być instalowane we wszystkich rodzajach przegród budowlanych (przegrody sztywne) łącznie ze ścianami kartonowo-gipsowymi.

Klapy posiadają klasę odporności ogniowej EI 120 co oznacza, że spełniają kryteria klasyfikacyjne: szczelności, izolacyjności i dymoszczelności w czasie 120 minut.

Klapy przeciwpożarowe typu KWP-L przeznaczone są do zastosowania w systemach z suchym i przefiltrowanym powietrzem. W przypadku zastosowania przy wlocie świeżego powietrza lub w skrajnie trudnych warunkach należy klapy objąć specjalnym programem testowania okresowego, adekwatnego do warunków. Skuteczność klap potwierdzona jest badaniami wg normy PN-EN 1366-2.

Klapa zbudowana jest z połączonych ze sobą dwóch korpusów wykonanych z blachy ocynkowanej, pomiędzy którymi znajdują się przekładki izolujące z materiału ogniochronnego grubości 6 mm. Wewnątrz klapy łożyskowana jest przegroda, a jej zamknięcie realizowane jest przez układ cięgien napędzanych bądź przy pomocy sprężyny napędowej (KWP-LS), bądź za pomocą siłownika elektrycznego (KWP-LE). Położenie przegrody w pozycji zamkniętej ograniczone jest kątownikami oporowymi, które dodatkowo pełnią funkcję uszczelniającą.

Klapy KWP-L są produkowane również w wersji specjalnej z przeznaczeniem do środowisk szczególnie agresywnych chemicznie. Klapy te stosowane są w przemyśle chemicznym, spożywczym, w laboratoriach itp. Wówczas wszystkie elementy stalowe wykonywane są ze stali kwasoodpornej 1.4301. Łożyska klap w tym przypadku pozostają mosiężne, a przegroda odcinająca pokryta jest impregnatem (bezrozpuszczalnikową substancją na bazie krzemianów) typu Promat-SR-Impragnierung firmy PROMAT.


Warianty wykonania:

Klapy KWP-L występują w dwóch wariantach:

  • – KWP-LS – z napędem realizowanym przez sprężynę
  • – KWP-LE – z napędem realizowanym przez siłownik

Zarówno jeden jak i drugi typ klapy może występować w długościach – od standardowej L=350 do L=536.  Klapa typu KWP-LS –w tym wariancie napęd realizowany jest za pomocą sprężyny napędowej. Podczas  otwierania klapy sprężyna napędowa jest napinana. Zmagazynowana w niej energia wykorzystana jest  do zamknięcia klapy. W tym wariancie, w korpusie zamontowany jest wyzwalacz termiczny z topikiem.  Po przekroczeniu temperatury 70±5°C (standard) lub 95±5°C topik pęka powodując zwolnienie haczyka,  a następnie zamknięcie klapy. W przypadku testów, aby zamknąć klapę należy pociągnąć za zwalniak ręczny.  Aktualną pozycję przegrody odcinającej klapy wskazuje położenie dźwigni w stosunku do naklejek  umieszczonych na obudowie klapy z napisami „otwarta” i „zamknięta”. Klapy KWP-LS mogą być też wyposażone  w wyłącznik krańcowy, w dwóch różnych typach wielkości, informujący o przejęciu klapy do pozycji zamkniętej,  a także w wyłącznik wskazujący pozycję otwartą, jak również wyposażone w wyłączniki wskazujące oba położenia.  Klapa typu KWP-LE – klapa przeciwpożarowa odcinająca do przewodów wentylacyjnych (normalnie otwarta)  z siłownikiem ze sprężyna powrotną, o połączonej funkcji bezpieczeństwa z funkcją komfortu.

Układ napędowy klapy stanowi siłownik elektryczny serii BLF firmy BELIMO (dla wszystkich siłowników napięcie  zasilania 24 V AC/DC lub 230 V AC). Po podłączeniu zasilania do przewodów siłownika następuje otwarcie klapy.  Automatyczne zamknięcie klapy następuje w wyniku zadziałania termowyłącznika typu BAE-72 lub BAE-72S  o nominalnej temperaturze zadziałania 72±5°C (zadziałanie termowyłącznika powoduje przerwę  w obwodzie elektrycznym siłownika). Na specjalne zamówienie klapy KWP-LE są wyposażone w termowyłącznik  o temperaturze zadziałania 95°C.  Zamknięcie zdalne klap typu KWP-LE jest realizowane poprzez odłączenie zasilania (przy zaniku napięcia  znajdująca się w siłowniku sprężyna powrotna wracając do pozycji swobodnej powoduje zamknięcie klapy).  W napędzie ze sprężyną powrotną BLF są wbudowane dwa ustawione na stałe mikrowyłączniki  dla wskazania położenia klapy. Położenie klapy można odczytać na mechanicznym wskaźniku położenia.

Klapy KWP-LE z napędem elektrycznym mogą być również produkowane w wersji bez termowyłącznika.  W tym przypadku automatyczne zamykanie klapy powinno być inicjowane przez odpowiednie urządzenie  sterujące zgodne z opracowanym projektem ochrony przeciwpożarowej obiektu.  Podczas normalnej pracy instalacji przegroda odcinająca klapy KWP-L znajduje się w pozycji otwartej.  W przypadku wybuchu pożaru następuje przejęcie przegrody klapy do pozycji zamkniętej.
 

Szczegółowe dane techniczne, aprobaty i instrukcje montażu dostępne są na zapytanie.