Klapa przeciwpożarowa odcinająca z funkcją regulacji przepływu DAVINCI

Producent:
Kod produktu: DAVINCI
szt
Zapytaj o produkt
Jesteś zainteresowany zakupami hurtowymi/instalatorskimi?
Skontaktuj się z naszym działem handlowym.

DaVinci - Klapa przeciwpożarowa odcinająca z funkcji regulacji przepływu.

Dane techniczne

Przeznaczenie:

Przeciwpożarowa klapa odcinająca KTM-ME-VAV z funkcją regulacji przepływu powietrza,przeznaczona jest  do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej i klimatyzacyjnych, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego (stropy i ściany).

Podstawową funkcją klapy KTM-ME-VAV jest zapobieganie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu przewodami wentylacyjnymi w przypadku wybuchu pożaru. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu pomiarowo-regulacyjnego, posiada pełną funkcjonalność regulatora VAV, przez co podczas normalnej eksploatacji obiektu realizuje zadania regulacji przepływu powietrza.


Materiał:

Klapa KTM-ME-VAV – wykonana poprzez połączenie ze sobą dwóch modułów: przeciwpożarowej klapy odcinającej KTM-ME oraz nasadki pomiarowej VAV – występuje w wersji:

  • z nasadką pomiarową VAV typu prostego
  • z nasadką pomiarową VAV typu łukowego

Klapa produkowana jest w zakresie średnic DN 100-200 mm.
Podstawowy typoszereg obejmuje wielkości: DN100, DN125, DN160, DN200.

Obudowa klapy zakończona po obu stronach wsuwanymi połączeniami, wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Przegroda odcinająca klapy, wykonana z płyty ceramicznej typu PROMATECT-H, obracana jest przez siłownik elektryczny o napięciu zasilania 24V AC/DC, typu BF24-V-T lub BLF24-V-T firmy BELIMO. Siłownik zintegrowany z termowyłącznikiem BAE-72S, zamocowany jest na obudowie klapy. W obudowie nasadki pomiarowej VAV, wykonanej z blachy ocynkowanej, zamontowana jest listwa pomiarowa z króćcami przyłączeniowymi.

Na obudowie zamocowane są pneumatyczne przewody impulsowe, łączące listwę pomiarową z regulatorem. Po podłączeniu zasilania do regulatora, następuje otwarcie klapy i rozpoczęcie jej działania w funkcji VAV.

Zamknięcie klapy następuje: w sposób automatyczny w przypadku zadziałania termowyłącznika BAE-72S  o temperaturze zadziałania (72 ÷ 5)º C (zadziałanie termowyłącznika powoduje przerwę w obwodzie elektrycznym siłownika) lub zdalnie poprzez odłączenie zasilania (przy zaniku napięcia znajdująca się w siłowniku sprężyna powrotna wracając do pozycji swobodnej powoduje zamknięcie klapy).