Mini klapa przeciwpożarowa odcinająca KTM

Producent:
Kod produktu: KTM
szt
Zapytaj o produkt
Jesteś zainteresowany zakupami hurtowymi/instalatorskimi?
Skontaktuj się z naszym działem handlowym.

KTM - Mini klapa przeciwpożarowa odcinająca.

 

Dane techniczne

Zastosowanie:

Klapy przeciwpożarowe typu KTM przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacji ogólnej jako przegrody odcinające, oddzielające strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku (normalnie otwarte). Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu.

Klapy niezależnie od położenia osi obrotu przegrody odcinającej (tj. przy kącie nachylenia osi 0-360°),  są przeznaczone do zabudowy poziomej (w ścianach) i pionowej (w stropach).

Klapy typu KTM spełniają klasyfikację w zakresie odporności ogniowej EIS120. Oznacza to, że spełniają one kryteria klasyfikacyjne szczelności ogniowej, izolacyjności i dymoszczelności w czasie 120 minut.

Klapy odcinające typu KTM mogą być również montowane w przegrodach budowlanych o niższej klasie odporności ogniowej niż EI120. W przypadku takiego zastosowania ww. klapy mają odporność ogniową równą odporności ogniowej przegrody z zachowaniem kryterium dymoszczelności.

Skuteczność klap potwierdzona jest badaniami według normy PN-EN 1366-2.


Materiał:

Klapa odcinająca KTM (ze sprężyną zwrotną) składa się z obudowy o przekroju kołowym, ruchomej przegrody odcinającej i mechanizmu napędowego z elementem wyzwalającym.

Obudowa o długość nominalnej 150 mm dla wersji mufowej oraz 195 mm dla wersji nyplowej, wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Na obu końcach obudowy znajdują się połączenia wsuwane umożliwiające łatwe łączenie elementów kanału z klapą.

Na wewnętrznej powierzchni obudowy, w miejscu perforacji dookoła zamkniętej przegrody odcinającej, umieszczona jest uszczelka pęczniejąca typu PROMASEAL-GT, natomiast na zewnętrznej stronie, uszczelka pęczniejąca typu PROMASEAL-PL. Cechą charakterystyczną uszczelek jest to, iż pod wpływem wysokiej temperatury zwiększają swoją objętość dokładnie wypełniając wszelkie nieszczelności między przegrodą i korpusem. Przegroda odcinająca klap KTM wykonana jest z płyty wapniowo-silikatowej typu Promatect-H firmy PROMAT. Na obwodzie przegrody zamocowana jest uszczelka gumowa, zapewniająca zachowanie szczelności klapy w warunkach otoczenia. Klapa posiada sprężyny napędowe (w klapach od DN100 do DN125 zamontowana jest jedna sprężyna, w klapach o wielkości powyżej DN125 - dwie sprężyny), które podczas otwierania przegrody magazynują energię, która to wykorzystywana jest do jej zamknięcia. Położenie przegrody w pozycji otwartej zapewnia wyzwalacz topikowy o nominalnej temperaturze zadziałania 70°C, umieszczony w specjalnych śrubowych zaczepach. 

Pliki do pobrania