Wentylator dachowy UNIWERSAL - MAG (do 500m3/h)

Producent:
szt
Zapytaj o produkt
Jesteś zainteresowany zakupami hurtowymi/instalatorskimi?
Skontaktuj się z naszym działem handlowym.

Wentylator typu MAG przeznaczony jest głównie do stosowania w instalacjach wentylacyjnych budynków mieszkalnych. Montowany być może na zakończeniu przewodów wentylacji wywiewnej kanałowej lub zbiorczej . Zadaniem wentylatora MAG jest utrzymanie normatywnych przepływów powietrza w kanałach wentylacyjnych oraz zapobieganie nadmuchiwaniu powietrza zewnętrznego do pomieszczeń wentylowanych . Warunkiem prawidłowego działania układu wentylacji hybrydowej jest uzbrojenie wszystkich kanałów wywiewnych wentylowanych pomieszczeń w wentylatory hybrydowe .

Dane techniczne

Zabrania się stosowania wentylatorów MAG do wentylacji mechanicznej obiektów mieszkalnych gdzie w wydzielonym pomieszczeniu używa się piecy gazowych z otwartą komorą spalania. Przy wyłączonym spod napięcia silniku elektrycznym wentylator stanowi dzięki swoim cechom geometrycznym formę stacjonarnej , o niskim współczynniku oporu własnego, nasady grawitacyjnej o parametrach wynikających z właściwości fizycznych powietrza zewnętrznego i powietrza wewnątrz pomieszczenia wentylowanego ( temperatura ), stanu powietrza zewnętrznego otaczającego nasadę ( siła wiatru , kierunek wiatru ) oraz z warunków zabudowy ( dostępne przekroje kanałów wentylacyjnych, sposób rozwiązania nawiewu, charakterystyka kratek nawiewnych do pomieszczeń, charakterystyka kratek wywiewnych z pomieszczeń , możliwość regulacji po stronie nawiewu ) . W przypadku braku warunków potrzebnych do działania wentylacji grawitacyjnej użytkownik może włączyć mechaniczną pracę wentylatora . Wentylator przystosowany jest do pracy ciągłej . Możliwość zastosowania wentylatora powinna być każdorazowo analizowana aby na podstawie znajomości charakterystyki kanału wentylacyjnego oraz charakterystyk urządzeń stanowiących wyposażenie układu wentylacji wyznaczyć parametry punktu pracy wentylatora i porównać je z parametrami zalecanymi normami higienicznymi .

  • Wentylator MAG występuje w dwóch odmianach konstrukcyjnych :
  • MAG 200/AC - wentylator napędzany silnikiem z wirującym stojanem niskiej mocy, z możliwością regulacji obrotów w zakresie (40–100) [%] jego obrotów nominalnych produkcji firmy ZIEHL-ABEGG – Niemcy. 
  • MAG 200/EC - wentylator napędzany silnikiem elektronicznie komutowanym, niskiej mocy, dwubiegowym produkcji firmy EBM – Niemcy

Wentylator MAG charakteryzuje się niskim poziomem ciśnienia akustycznego Wentylator może być montowany na dowolnym elemencie wsporniczym ( podstawa, redukcja, kanał ) o odpowiedniej sztywności, wyposażonym w kołowe przyłącze kołnierzowe Dn = 200 [mm] . Nominalna średnica wlotu wentylatora Dn=200[mm] Pracę układu wentylacyjnego można zautomatyzować zasilając wentylator ze sterownika przetwarzającego sygnał z dowolnego czujnika np. temperatury , ruchu , światła , wilgotności (np. HIGSTER ).

OBUDOWA

Tworzywo sztuczne o wysokiej odporności na oddziaływania atmosferyczne . Wylot z wentylatora zabezpieczony siatką stalową , będącą konstrukcyjnym elementem nośnym układu wirującego.  Obudowa posiada kołowe przyłącze kołnierzowe.

WIRNIK

Tworzywo sztuczne . Wirnik promieniowy , talerzowy , montowany bezpośrednio na czopie silnika , zabezpieczony zespołem krążka dociskowego . 

  • MAG 200/EC średnica zewnętrzna D2 = 200 [ mm]
  • MAG 200/AC D2 = 280 [ mm ]
  • Wirnik wyrównoważony dynamicznie . Klasa dobroci wyrównoważania - [ G 2,5 ]

Wersje

  Jednobiegowe Napięcie 3 x 400V Jednobiegowe Napięcie 1 x 230V Dwubiegowe Napięcie 3 x 400V Dwubiegowe Napięcie 1 x 230V
MAG-200/AC* - - -
MAG-200/AC** - - -

*wentylator napędzany silnikiem z wirującym stojanem niskiej mocy, z możliwością regulacji obrotów w zakresie (40-100)[%] jego obrotów nominalnych. Cena nie obejmuje regulatora.
**wentylator napędzany silnikiem elektronicznie komutowanym, niskiej mocy, dwubiegowy

Pliki do pobrania