Centrala wentylacyjna VENTS VUT VB EC (do 700 m³/h)

szt
Zapytaj o produkt
Jesteś zainteresowany zakupami hurtowymi/instalatorskimi?
Skontaktuj się z naszym działem handlowym.

Centrale wentylacyjne VUT VB EC z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenia wentylacyjne zapewniające filtrację i dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń, a także usuwanie powietrza zanieczyszczonego. Równocześnie powietrze wywiewane ogrzewa świeże powietrze nawiewane na drodze wymiany ciepła w wymienniku płytowym przeciwprądowym, o wysokiej efektywności odzysku ciepła. To energooszczędne rozwiązanie dla domów prywatnych i mieszkań. Wszystkie modele przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi.

Obudowa

Obudowa centrali wykonana jest z wysokiej jakości stali z powłoką polimerową z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej o grubości 20 mm.

Filtr

Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry płytowe o klasie filtracji F7 (nawiew) oraz G4 (wywiew).

Wentylatory

Zastosowane zostały silniki elektronicznie komutowane prą-du stałego (EC) o wysokiej sprawności, wyposażone w zewnętrzny wirnik i wygięte do tyłu łopatki. Tego typu silniki są na dzień dzisiejszy najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii. Silniki EC zapewniają wysoką wydajność i regulację w pełnym zakresie prędkości obrotowej wentylatora. Niewątpliwą zaletą silnika EC jest jego wysoki współczynnik KPD (do 90%).

Wymiennik ciepła

W centralach wentylacyjnych zastosowano polistyrenowy wymiennik przeciwprądowy o wysokiej efektywności wymiany ciepła. Pod blokiem rekuperatora znajduje się taca ociekowa, której zadaniem jest zbieranie i odprowadzanie kondensatu. Centrala wyposażona jest w system zabezpieczający urządzenie przed zamarznięciem. Czujnik temperatury może spowodować zatrzymanie wentylatora nawiewnego. Wymiennik można łatwo wyjąć w celu jego oczyszczenia.

Bypass

Wszystkie centrale wyposażone są w by-pass, zapewniający w razie potrzeby możliwość schłodzenia pomieszczenia dzięki bezpośredniemu dopływowi chłodnego powietrza do pomieszczeń z zewnątrz.

Sterowanie i automatyka

Centrale posiadają wbudowany system automatyki. System ochrony przed zamarzaniem pracuje wg następującego schematu: w przypadku wykrycia zagrożenia zamarznięcia, czujnik temperatury doprowadza do zatrzymania wentylatora nawiewnego, gdy ciepłe, wywiewane powietrze nieprzerwanie ogrzewa wymiennik. Po ustąpieniu zagrożenia następuje ponowne uruchomienie wentylatora nawiewnego, zaś centrala kontynuuje pracę w dotychczasowym trybie. W zestawie znajduje się wielofunkcyjny panel sterujący i kabel komunikacyjny o długości 10 m.

Dotykowy panel sterujący (A14)

Centrale VUT 160 VB EC A14, VUT 350 VB EC A14 i VUT 550 VB EC A14 wyposażone są w panel sterujący A14 z ekranem dotykowym LED umożliwiający:

 • Sterowanie wydajnością wentylatorów w trybach: wył., minimalna, średnia i maksymalna;
 • Ręczne otwieranie i zamykanie by-passu;
 • Powiadomienie o konieczności obsługi serwisowej filtrów;
 • Sygnalizacja błędów.

Centrale VUT 160 VB EC A14, VUT 350 VB A14 i VUT 550 VB EC A14 można podłączyć do komputera za pomocą kabla USB. Po zainstalowaniu specjalnego oprogramowania dostępne są następujące funkcje:

 • Aktualizacja programu centrali;
 • Indywidualna regulacja obrotów dla trybów wył., minimalna, średnia i maksymalna w przedziale od 1 do 100% dla wentylatora nawiewnego i wywiewnego;
 • Odczyt poziomu wilgotności w przypadku montażu opcjonalnego czujnika wilgotności HV2;
 • Regulacja obrotów, osiąganych w przypadku zadziałania opcjonalnego przekaźnika zewnętrznego (np. czujnika HV2, CO2, NO, C);
 • Ustawienie temperatury uruchomienia systemu zabezpieczającego urządzenie przed zamarznięciem;
 • Ustawienie timera powiadomienia o konieczności obsługi serwisowej filtrów;
 • Kontrola pracy timera powiadomienia obsługi serwisowej, poziomu wilgotności, przekaźnika zewnętrznego i by-passu;
 • Wyświetlenie kodów błędów

Panel dotykowy (A11)

Centrale VUT 160 VB EC A11, VUT 350 VB EC A11 i VUT 550 VB EC A11 wyposażone są w dotykowy panel sterowania z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem – PU SENS 01 zapewniającym funkcje:

 • Włączenie i wyłączenie centrali;
 • Wybór wydajności (minimalna – średnia – maksymalna) oraz odrębna regulacja obrotów wentylatora nawiewnego i wywiewnego w zakresie od 0 do 100%;
 • Ręczne i automatyczne sterowanie pracą by-passu;
 • Praca według timera i jego regulacja;
 • Ustawienie programu tygodniowego;
 • Kontrola działania zaworów zewnętrznych;
 • Wyświetlanie parametrów, regulacja i podtrzymywanie zadanej temperatury w pomieszczeniu lub temperatury nawiewanego powietrza;
 • Kontrola pracy zgodnie ze wskazaniami opcjonalnego czujnika wilgotności HV1 lub czujnika wilgotności wbudowanego w panel sterowania;
 • Kontrola poziomu zanieczyszczenia filtrów wg.licznika motogodzin;
 • Wyłączenie systemu wentylacyjnego na impuls systemu sygnalizacji pożarowej;
 • Możliwość współpracy z agregatem chłodniczym;
 • Możliwość podłączenia nagrzewnicy wstępnej NKP;
 • Możliwość podłączenia modułu Wi-Fi, umożliwiającego sterowanie pracą centrali za pomocą aplikacji SmartVent

Montaż

Centrale wentylacyjne można zamontować na ścianie lub podłodze. Dostęp dla obsługi serwisowej i wymiany filtrów znajduje się od strony przedniego panelu. W czasie montażu panel serwisowy można wstawić zarówno z lewej jak i z prawej strony centrali w kierunku nawiewanego strumienia powietrza.

Pliki do pobrania