Kanały i kształtki wentylacyjne okrągłe

Kanały i kształtki wentylacyjne okrągłe przeznaczone są do stosowania w nisko-, średnio- i wysokociśnieniowych instalacjach wentylacji i klimatyzacji.

Rury i kształtki wentylacyjne okrągłe produkujemy z blach ocynkowanych w oparciu o polskie normy  PN-EN 1506:2007 oraz posiadają wymagane przez SANEPiD atesty higieniczne i deklaracje zgodności.

Na życzenie wykonujemy kanały okrągłe  w oparciu o inne normy, np. austriackie, niemieckie oraz z innych materiałów, np. blacha nierdzewna. Każde zamówienie nietypowe wymaga wcześniejszego uzgodnienia z działem handlowym.