Kanały i kształtki wentylacyjne o przekroju okrągłym

Kanały i kształtki wentylacyjne okrągłe przeznaczone są do stosowania w nisko-, średnio- i wysokociśnieniowych instalacjach wentylacji i klimatyzacji.

Rury i kształtki wentylacyjne okrągłe produkowane są z blach ocynkowanych w oparciu o polskie normy  PN-EN 1506:2007 oraz posiadają wymagane atesty higieniczne i deklaracje zgodności.

Wszystkie elementy układów wentylacyjnych o przekroju okrągłym są dostępne bezpośrednio z magazynu centralnego.