Klapa przeciwpożarowa odcinająca MCR FID S/P

Producent:
Kod produktu: MCR FID S/P
szt
Zapytaj o produkt
Jesteś zainteresowany zakupami hurtowymi/instalatorskimi?
Skontaktuj się z naszym działem handlowym.

MCR FID S - Klapa o przekroju prostokątnym.
 

Dane techniczne

Klasa odporności ogniowej

 • EIS90, EIS90AA - 90 min w zależności od typu klapy oraz miejsca montażu
 • ES120, EIS120AA - 120 min w zależności od typu klapy oraz miejsca montażu 


Wersje wykonania

 • S - odcinające
 • V - do systemów wentylacji pożarowej (oddymiające)
 • M - do kanałów dwu funkcyjnych (systemy mieszane)


Przeznaczenie

Klapy mcr FID S/S /P, mcr FID S/S p/P lub mcr FID S/S /O, mcr FID S/S p/O z wyzwalaczem termicznym przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane. W czasie pożaru klapy te umożliwiają zachowanie odporności ogniowej przegrody budowlanej, przez którą są prowadzone przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajdują się w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji zamkniętej.

Klapy mcr FID S/V /P, mcr FID S/V p/P, mcr FID S/V /O, mcr FID S/V p/O mogą być wykonane bez wyzwalacza termicznego. Są to klapy stosowane w systemach wentylacji pożarowej. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji zamkniętej. W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji otwartej i umożliwienie oddymiania oraz przepływu przez urządzenie dymu i gazów pożarowych o wysokiej temperaturze.

Klapy mcr FID S/M /P, mcr FID S/M p/P, mcr FID S/M /O, mcr FID S/M p/O przeznaczone są również do zabudowy w instalacjach systemu gdzie kanały wentylacyjne pełnią dwie funkcje - wentylacji ogólnej oraz wentylacji oddymiania, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji otwartej. W przypadku pożaru przegroda klapy pozostaje w pozycji otwartej lub następuje jej przejście do pozycji zamkniętej. Klapy te nie są wyposażone w wyzwalacze termiczne.


Typy klap

 • mcr FID S/S /P; S/V /P lub S/M /P - klapy prostokątne bez przekładki izolacyjnej, 
 • mcr FID S/S /O; S/V /O lub S/M /O - klapy okrągłe bez przekładki izolacyjnej, 
 • mcr FID S/S p/P; S/V p/P; lub S/M p/P - klapy prostokątne z przekładką izolacyjną, 
 • mcr FID S/S p/O; S/V p/O; lub S/M p/O - klapy okrągłe z przekładką izolacyjną. 


Układy napędowe i wyzwalające

Mechanizm wyzwalająco-sterujący typu KW1 wyposażony w zintegrowany wyzwalacz termiczny 72 C, sprężynę napędową, układ dźwigniowo krzywkowy. Mechanizm ten może zostać dodatkowo wyposażony w wyzwalacz elektromagnetyczny 24VAC/DC lub 230VAC (sterowany impulsem prądowym lub przerwą prądową) oraz wyłączniki krańcowe do sygnalizacji stanu położenia przegrody klapy. Mechanizm może zostać wyposażony dodatkowo w siłownik do ustawiania klapy w funkcji oczekiwania KW na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC.

Mechanizm wyzwalająco-sterujący typu KW1 pozbawiony wyzwalacza termicznego 72 C. Mechanizm ten może zostać dodatkowo wyposażony w wyzwalacz elektromagnetyczny 24VAC/DC lub 230VAC (sterowany impulsem prądowym lub przerwą prądową) oraz wyłączniki krańcowe do sygnalizacji stanu położenia przegrody klapy. Mechanizm może zostać wyposażony dodatkowo w siłownik do ustawiania klapy w funkcji oczekiwania KW na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC.

Mechanizm wyzwalająco-sterujący typu RST (bez zintegrowanego wyzwalacza termicznego) wyposażony w sprężynę napędową. Wyzwalacz termiczny mocowany jest w tym wypadku poza mechanizmem klapy, na samej przegrodzie urządzenia. Mechanizm wyzwalając o sterujący w postaci osiowego siłownika ze sprężyną powrotną serii BF, BLF lub siłownika serii EXBF na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC z wyzwalaczem termoelektrycznym 72 C. Mechanizm wyzwalająco sterujący w postaci osiowego siłownika bez sprężyny powrotnej BELIMO serii BE na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC bez wyzwalacza termoelektrycznego.


Wymiary

Klapy odcinające typu mcr FID S/... /P i mcr FID S/... /O są produkowane w następujących wymiarach: szerokość 200-1200 mm, wysokość 200-1200 mm lub średnicy 125-1000 mm. Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich. Maksymalna powierzchnia przekroju klap typu mcr FID S/P wynosi: 1 m2.

Klapy odcinające typu mcr FID S/... p/P i mcr FID S/... p/O są produkowane w następujących wymiarach: szerokość 200-1500 mm, wysokość 200-1500 mm lub średnicy od 125-1000 mm. Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich. Maksymalna powierzchnia przekroju klap typu mcr FID S/... p/P  wynosi: 1,8 m2.


Dokumenty techniczne:

 • Aprobata Techniczna ITB: AT-15-6990/2007
 • Certyfikat Zgodności ITB: CZ-ITB-1491/W