Mercor

Mercor

Mercor S.A. istnieje od 1988 roku. Jest firmą działających w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Oferta składa się z systemów oddymiania, odprowadzania ciepła i doświetleń dachowych, systemów wentylacji pożarowej oraz zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych.

Od ponad 30 lat Mercor dostarcza bezpieczeństwo. Na portfolio firmy składają się setki realizacji wykonanych w Polsce i poza granicą. Zdobyte doświadczenie łączą z innowacyjnością, tworząc nowe rozwiązania na miarę wyzwań współczesnego budownictwa.

Klapa nadciśnieniowa upustowa PL1

PL1 - Klapa nadciśnieniowa upustowa.
Poznaj szczegóły