Klapa przeciwpożarowa transferowa MCR-FS

Producent:
Kod produktu: MCR-FS
szt
Zapytaj o produkt
Jesteś zainteresowany zakupami hurtowymi/instalatorskimi?
Skontaktuj się z naszym działem handlowym.

MCR-FS - Klapa przeciwpożarowa transferowa z wyzwalaczem termicznym.

Dane techniczne

Wersje wykonania:

 • z kurtyną częściowo w strumieniu powietrza
 • z kurtyną poza strumieniem powietrza


Przeznaczenie:

Przeciwpożarowe klapy transferowe z wyzwalaczem termicznym przeznaczone są do stosowania w przegrodach pionowych w celu umożliwienia przepływu powietrza. Funkcją klap jest zachowanie odporności ogniowej przegrody, w której są zamontowane. Podczas normalnej pracy klapy są otwarte. Zamknięcie klap odbywa się automatycznie na skutek zadziałania wyzwalacza termicznego lub elektromagnetycznego. Klapy transferowe mcr FS, zastosowane w systemach zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem, pozostają otwarte w czasie pożaru, umożliwiając dostarczanie czystego powietrza do dróg ewakuacyjnych. Jeżeli następuje dalszy rozwój pożaru, klapy transferowe są zamykane automatycznie, w wyniku zadziałania wyzwalaczy termicznych, zapobiegając rozprzestrzenianiu się pożaru przez pionowe drogi ewakuacyjne.


Typy klap:

 • FS 101 kwadratowe lub prostokątne
 • FS 201 kwadratowe lub prostokątne
 • FS 301 okrągłe


Układy napędowe i wyzwalające:

 • układem napędowym klap mcr FS są dwie sprężyny taśmowe, umieszczone po obydwu bokach klapy na jej wysokości. Zadziałanie sprężyn powodujące opadnięcie przegrody następuje na skutek przekroczenia dopuszczalnej temperatury 72C w kasecie - mechanizmie wyzwalająco-sterującym
 • klapa może zostać uruchomiona zdalnie za pomocą wyzwalacza elektromagnetycznego typu przerwa prądowa (Uz=24 V DC lub 230 V AC) 


Wymiary:

Klapy transferowe typu mcr FS są produkowane w następujących wymiarach:

 • seria 101 - od 100x100 do 1250x1016 mm
 • seria 201 - od 100x250 do 1250x1016 mm
 • seria 301 -  średnica 100-1016 mm

Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich.


Dokumenty techniczne:

 • Aprobata Techniczna ITB: AT-15-6531/2004
 • Certyfikat Zgodności ITB: CZ-ITB-0879/W


Klasa odporności ogniowej:

 • E120 - odporność 120 min