Regulator triakowy nagrzewnic jedno- lub dwufazowych PULSER-DSP

Kod produktu: PULSER-DSP
szt
Zapytaj o produkt
Jesteś zainteresowany zakupami hurtowymi/instalatorskimi?
Skontaktuj się z naszym działem handlowym.

Opis:
PULSER®-DSP jest jedno- lub dwufazowym triakowym regulatorem ogrzewania elektrycznego, przeznaczonym do sterowania pracą elektrycznych nagrzewnic, elektrycznych grzejników itp.

Specyfikacja

PULSER-DSP posiada:

  • wyświetlacz elektroniczny,
  • wbudowany czujnik i regulację nastawy
  • możliwość podłączenia czujnika zewnętrznego
  • nastawa parametrów przy pomocy przycisków na froncie regulatora.
  • obciążenia do 2.3kW (230 V) lub 4kW (400 V)
  • automatyczne przystosowanie do napięcia zasilającego 200...415 V
  • wejście kontroli obecności (nastawa nocna)

Funkcje:

PULSER-DSP jest triakowym, jedno- lub dwufazowym regulatorem ogrzewania elektrycznego, przeznaczonym do montażu naściennego, włączanym szeregowo pomiędzy źródło zasilania a urządzenie grzewcze, np. nagrzewnicę czy grzejnik elektryczny.

PULSER-DSP posiada wbudowany regulator temperatury z wejściem czujnika zewnętrznego, montowanego w kanale powietrza nawiewowego lub w pomieszczeniu. Do regulacji temperatury pomieszczenia mo¿na wykorzystać czujnik także wewnętrzny wbudowany w regulator PULSER-DSP.

PULSER-DSP jest regulatorem grupowym: moc odbiornika ustalana jest przez stosunek czasu włączenia do czasu wyłączenia zasilania odbiornika w ustalonym czasie. (Np. 50 % mocy wyjściowej uzyskuje się przez 30 sekundowe włączenie obciążenia i 30 sekundowe wyłączenie). Okres pracy wynosi ok. 60s. Urządzenie zapewnia dużą dokładność regulacji mocy, sprzyja oszczędzaniu energii, pozwala na podwyższenie komfortu termicznego w pomieszczeniu. Nie posiada ruchomych i zużywających się części. Przełączanie triaka następuje wyłącznie przy zerowym napięciu sieci, co pozwala na eliminację zakłóceń elektromagnetycznych, charakterystycznych dla sterowania fazowego.

Dane techniczne

Parametr Wartość
Zasilanie 200... 415 V AC 50-60 Hz, jedna lub dwie fazy. Automatyczne przystosowanie.
Parametry wyjścia Max. 10 A, min. 1 A.
Przy 230 V maksymalne obciążenie wynosi 2.3 kW a minimalne 230W.
Przy 400 V maksymalne obciążenie wynosi 4 kW a minimalne 400 W
Moc rozpraszana Regulator wytwarza ok. 15 W ciep³a, które musi byæ odprowadzone.
Temperatura otoczenia Max. 30°C bez kondensacji. UWAGA!. Pulser-DSP wytwarza 20W
Temperatura składowania -40 - +50°C.
Wilgotność otoczenia 90% RH max.
Klasa ochrony IP20
CE Niniejsze urz¹dzenie odpowiada europejskim standardom EMC CENELEC EN61000-6-3 i EN61000-6-1, europejskim standardom LVD IEC669-1 i IEC669-2-1, a tak¿e posiada znak CE.
Okres pracy 60 sekund, stały
Sygnalizacja dioda LED, świecąca, gdy prąd płynie do nagrzewnicy
Wbudowany czujnik Zakres pomiaru 0...30°C
Wejście czujnika zewn./zewn. urządzenia nastawczego Przeznaczone dla czujnika NTC 0...30°C.
Wybór czujnika lub zewn. urządzenia nastawczego.
Kontrola obecności Styk zwierny bezprądowy.
UWAGA! Na wszystkich zaciskach występuje napięcie sieci (230 lub 400 V AC).
Ustawienia (menu) Ustawienia fabryczne (zakres 0...30°C)
Nastawa 21°C
Kontrola obecności 21°C (nastawa komfortowa - podczas obecności w pomieszczeniu)
17°C (nastawa spoczynkowa - przy pustym pomieszczeniu)
Pasmo P 0.5...99.9 K
Czas I 1...999 sec.
Calibracja (czujnik. temp.) +/- 3 K
Funkcja kontr. obecności Aktywna lub nieaktywna (Nastawa fabryczna: nieaktywna)

 

Schematy