Co oznacza nazwa INVERTER?

Zwykły klimatyzator split działa zgodnie z następującą zasadą: po wzroście temperatury w pomieszczeniu o 3-5 stopni urządzenie włącza się, a po ochłodzeniu urządzeniem temperatury do ustawionych granic urządzenie całkowicie się wyłącza. Następnie cykl włączania / wyłączania powtarza się.

Zasada działania klimatyzatora INVERTER jest nieco inna. Po pierwszym włączeniu klimatyzator schłodzi pomieszczenie do wymaganej temperatury, ale potem nie wyłącza się, tylko kontynuuje pracę, ale już ze zmniejszoną mocą o 25-75% (czasami o 5-90%). Uzyskuje się to poprzez zastosowanie falownika w konstrukcji urządzenia, który płynnie zmienia moc urządzenia.

Po osiągnięciu ustawionej temperatury prędkość urządzenia jest zmniejszana, kontynuuje on pracę przy zmniejszonej mocy, co wystarcza dla utrzymania pożądanej temperatury. Większość budżetowych klimatyzatorów INVERTER też się wyłączają, ale znacznie rzadziej niż zwykłe modele klimatyzatorów. Natomiast urządzenia PREMIUM, których moc waha się od 5 do 90%, prawie się nie wyłączają podczas pracy, co powoduję ekonomiczne zużycie energii.