Osprzęt wentylacyjny

Osprzęt wentylacyjny to wszystkie elementy poza kanałami i kształtkami wentylacyjnymi oraz galanterią wentylacyjną wchodzące w skład kompletnej instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.

Osprzęt do instalacji wentylacyjnych

Stosowanie osprzętu wentylacyjnego w instalacjach ma na celu zapewnienie możliwości wyciszenia instalacji, regulacji wydajności oraz zabezpieczenia przez zanieczyszczeniami i przedostawaniem się żywych organizmów do układów wentylacyjnych.

Podstawowymi osprzętem wentylacyjnym są czerpnie oraz wyrzutnie wentylacyjne ścienne i dachowe wraz z cokołami dachowymi i podstawami dachowymi, nasady kominowe, różnego rodzaju i przeznaczenia filtry kanałowe i szufladowe, króćce elastyczne (kompensatory), klapy i drzwi rewizyjne, przepustnice, regulatory oraz tłumiki akustyczne.