Przepustnice powietrza i regulatory

Przepustnica powietrza jedno i wielopłaszczyznowa oraz różnego rodzaju regulatory stosowane są do regulacji ilości powietrza transportowanego w systemach wentylacyjnych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Przepustnice powietrza i regulatory powietrza pozwalają również uzyskać efekt wyrównoważenia instalacji oraz uzyskanie odpowiedniej wydajności dla każdego nawiewnika i wywiewnika w całym systemie dystrybucji powietrza.